Организират Ден на кариерата в Тракийския университет

858

На 25 април от 10:00 до 13:00 ч. Тракийски университет – Стара Загора, ще проведе Ден на кариерата. Станалото ежегодно за висшето учебно заведение събитие ще се състои в сградата на Ректората на старозагорската Алма матер на първия етаж пред Аудитории 1, 2 и 3. Своето участие във форума са потвърдили над 20 фирми, които са заинтересовани от възможностите на студентите, обучаващи се в Аграрния, Ветеринарно-медицинския и Стопанския факултети. Това съобщи доц. Таня Танева – главен секретар на Тракийски университет. В последните години от страна на студентите интересът към Деня на кариерата е изключително висок, посочват от ТрУ. Възможността за осигуряване на стаж и директният контакт с работодатели е провокацията към студентите за участието им във форума. „Фирмите на този форум се явяват като потенциални работодатели на нашите студенти. В този смисъл ползата е взаимна. Тракийският университет предоставя възможност на частния сектор да запознае своите бъдещи потенциални служители с естеството на работния процес и възможностите, които ще им бъдат предложени“, допълни още доц. Таня Танева. Тя посочи, че подобен кариерно ориентиран форум предстои да бъде реализиран през месец май самостоятелно от Ветеринарно-медицинския факултет.

Живко ИВАНОВ