Калояновец се оплаква от мирис на мърша

707
Мобилната инсталация е собственост на софийска фирма и е с капацитет 8 тона животински трупове на ден

Ден преди Великден в селото заработи мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове от шест области. Според РИОСВ миризма нямало

Без знанието на кметство Калояновец, но с разрешение на държавни институции в старозагорското село от 7 април работи мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове – крави, телета, кокошки и т.н. Капацитетът на инсинератора е 8 тона на ден и е предназначена да обслужва ферми и земеделски стопани от шест области – Старозагорска , Пловдивска, Хасковска, Сливенска, Ямболска и Бургаска.

Мобилната инсталация е разположена в началото на селото, в двора на бившето МТС. Непосредствено до нея се намира цех на „Енергоремонт“, първите къщи са на отстояние на около 200 метра, а на около 500 м се намират цех за олио и кланица.

Инсталацията е разположена на проветливата страна на селото, тоест при всеки вятър мирисът се носи към населеното място, в което живеят около 950 души.

Жителите не Калояновец недоумяват кой и защо е решил да ситуира инсинератора в селото, а заради неприятната миризма на мърша те са сезирали няколко институции, от които все още нямат отговор.

„Всеки следващ ден все повече и повече са хората, които идват в кметството и се оплакват от миризмата, която се носи из селото. Никой предварително не ни уведоми, че такова съоръжение за изгаряне на трупове на животни ще заработи в Калояновец. За него разбрахме постфактум, когато то вече работеше. Когато посетих инсталацията, управителят й ми показа папка с документи, че всичко е законно. Законността обаче не кореспондира с мириса на мърша, който се носи из селото, в което живеят и малки деца, в това число и новородени“, коментира за медията ни Радостина Калчева, старши специалист в кметството.

Инсинераторът в Калояновец се оказа един от двата в страната, които са спечелили обществена поръчка за изгаряне на животински трупове. Те заместват бившите екарисажи, които навремето бяха приватизирани и де факто понастоящем действат само два такива в Северна България

Днес „Старозагорски новини“ се обърна за информация към РИОСВ – Стара Загора, до която е изпратена една от жалбите на жителите на Калояновец. От там съобщиха, че след подадения сигнал е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ съвместно с представител на Областната дирекция по безопасност на храните (ОБДХ) – Стара Загора.

„Проверката установи, че в имот, нает от „ЕКО БГ-СЖП“ ЕООД, град София, е разположена мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове. Мобилният инсинератор служи за пълното изгаряне на животински отпадъци, без да остава месокостно брашно. Технологичният процес се осъществява в 2 камери и при висока температура до 1200 градуса по Целзий напълно се изгаря суровината и се унищожават газовете, а през комина се изпуска водна пара. При обхода на площадката, на която е разположен инсинераторът, не се установиха миризми, характерни за извършваната дейност. Фирмата изпълнява дейността си по договор за обществена поръчка на ОДБХ – София, и притежава сертификат от 2017 г. по ISO14001/2015 г. с обхват събиране, транспортиране, съхранение и унищожаване чрез изгаряне на трупове от животни с мобилна инсталация.

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда фирмата е уведомила МОСВ за инвестиционното си намерение, за което има издадено становище, че не подлежи на процедури по Глава 6 от ЗООС – на ОВОС и оценка за съвместимост.

Обектът подлежи на регистрация и контрол от Агенцията по безопасност на храните, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност“, съобщиха дословно от РИОСВ Стара Загора.

Оставаме без коментар факта, че за инвестиционното намерение на софийската фирма не е необходим ОВОС, както и факта, че договорът за обществена поръчка е на ОДБХ – София. Въпросът обаче е защо никой не е уведомил предварително местното кметство, което носи отговорност за своите жители и защо въпросното съоръжение е разположено в населено място – само на 200 м от първите къщи.

Директорът на ОДБХ – Стара Загора, д-р Дамян Миков днес потвърди, че при направените проверки при работещ режим на инсталацията не е бил усетен мирис. „Има обаче остатъчна миризма при запалването на инсталацията сутрин и заради съществуващо въздушно течение тя се носи към селото“, уточни д-р Миков. Той съобщи, че инсталацията ще бъде преместена и в момента в ОДБХ се обмисля вариант за новото й ситуиране.

Йовка НИКОЛОВА