Добрите новини за дерогациите на ТЕЦ-овете от „Марица изток“ – в средата на септември!

499
Министър Теменужка Петкова по време на националното честване на Деня на миньора в столичния хотел "Балкан"

След шест месеца неизвестност дали въглищните топлоелектрически централи на комплекс „Марица изток“ ще получат дерогации за удължаване на работата им след 2021 г., когато в сила трябва да влязат новите екологични норми, приети от ЕК, най-после се появи надежда. По време на националното честване на Деня на миньора министър Теменужка Петкова съобщи, че в средата на септември се очакват добри новини. Тоест тогава Изпълнителната агенция по околна среда ще се произнесе за дерогациите.

Започнали ли са преговори с двете американски централи и правен ли е анализ, дали исканото прекратяване на договорите и изплащането на компенсации по тях няма да се отрази негативно върху държавното въгледобивно дружество „Мини Марица-изток“?

Отговорите на тези въпроси четете в интервюто на медията ни с министър Теменужка Петкова:

– Министър Петкова, кога ще стане ясно дали въглищните топлоелектрически централи на комплекс „Марица изток“ ще получат дерогации за удължаване на работата им след 2021 г., когато в сила трябва да влязат новите екологични норми, приети от ЕК. Минаха 6 месеца, откакто ТЕЦ-овете са подали необходимите документи в Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ, но до този момент нямат никакъв отговор. Времето тече, вече мина една година, откакто се приеха новите еконорми на ЕК.

– Така е. Много важен етап от целия този процес беше да се изготвят анализи – всяка една от централите да изготви анализ, свързан с разходи и ползи, тъй като знаете, че това е един от основните аргументи да бъде получена дерогация. Ако ние успеем чрез анализите да докажем, че разходите, които ще бъдат извършени за тези подобрения в областта на екологията от всяка една централа, превишават в пъти ефекта за екология, то тогава е налице основание за предоставяне на дерогации.

– Да, но тези анализи са предадени в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) още в средата на февруари т.г. заедно с останалите изискуеми документи…

– Колегите от ИАОС работят в момента. Добрата новина е, че индикациите, които получаваме от там, са, че тези анализи които са направени, наистина са много добре мотивирани. Надявам се на добри новини може би в средата на септември.

– Добрите новини означават ли, че в средата на септември ИАОС ще се произнесе в полза на ТЕЦ-овете, че ще получат дерогации.

– Надявам се. Разбира се, трябва да отчетем и това, че колегите от ИАОС всъщност за пръв път извършват такъв тип проучване и такъв тип анализ.

– Тази информация по линия на ИАОС не е съвсем коректна, тъй като през 2009 г. също се дадоха дерогации на ТЕЦ-овете заради закъснения в изграждането на сероочистващите инсталации.

– През 2009 г. е бил доста по-различен процесът. Сега става въпрос за съвсем друг тип изисквания. Това са нови изисквания, така че никъде досега дори в друга държава, членка на ЕС, не е правен подобен анализ, подробен преглед за такъв тип дерогации. Но се надявам на добри новини, може би в средата на септември или втората половина на месеца. Колегите от ИАОС работят много упорито, нека да им дадем време и спокойствие да си свършат добре работата.

– Започнали ли са преговорите с двете американски централи във връзка с методиката за компенсации?

– Преговорите с американските централи тепърва предстоят. Те все още не са започнали. Вие знаете, че ние представихме на двете американски централи нашите икономически анализи, които нашите икономически съветници бяха подготвили. Те поискаха срок до края на юни да могат да разгледат съответно методиката, да се запознаят с подхода, който е приложен. Съответно те ще представят свои становища в Министерството на финансите и оттук нататък ще предстоят преговори.

– Разполагате ли с информация, дали са изплатени инвестициите вече и в двете централи?

– Всичко това е въпрос на методика и въпрос на подход.

Именно по тази методика и по този подход ще бъдат провеждани преговорите. По тази тема ще преговаряме, така че не мога да ви отговоря дали направените инвестиции са изплатени.

– Правен ли е анализ, дали прекратяването на тези договори и изплащането на компенсации по тях няма да се отрази негативно върху държавното въгледобивно дружество „Мини Марица-изток“, тъй като ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ изкупуват 50% от добитите там въглища?

– Двете американски централи са основна базова мощност за българската електроенергетика и всъщност без тази базова мощност българската енергетика трудно би могла да се справи, особено в зимния период. Те са част от стратегическата инфраструктура на страната ни и ние ще работим за това да бъде постигната такава договореност, която да удовлетворява и двете страни – да им позволи на тях да работят и съответно ние да гарантираме своята енергийна сигурност.

– А кога смятате, че могат да започнат преговорите?

– Трудно ми е да прогнозирам, може би съвсем скоро. През есента трябва да стартира този процес.

– На какъв етап към момента е проектът за изграждането на АЕЦ „Белене“.

– В момента работим. В ход са подготвителни процедури, свързани с изготвянето на документация за избор на стратегически инвеститор, което трябва да стане до края на октомври. Целта е да бъде разработена такава процедура за избор на инвеститор, която да защитава в максимална степен нашите национални интереси, от друга страна да бъде максимално публична и прозрачна, така че да гарантира възможността на всеки един инвеститор, който проявява интерес към проекта, да участва при ясно определени параметри.

Интервюто подготви:
Йовка НИКОЛОВА

(Б.Р. В интервюто са използвани и въпроси на други медии по време на националното честване на Деня на миньора в София на 17 август)