Eвропейска акредитация получи Ветеринарномедицинският факултет на ТрУ

151

На 8 юни на редовно заседание в Цюрих Европейският комитет за висше ветеринарномедицинско образование (ECOVE) взе решение по процедурата за европейска акредитация на Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Становището на експертите е „АКРЕДИТАЦИЯ“ и то е присъдено единодушно от всичките девет независими членове на Експертния съвет. Окончателното решение е подписано от председателя на ECOVE проф. Флориан Бюхнер.

Европейското признание на ВМФ е гордост за цялата ветеринарномедицинска общност в България, коментираха от старозагорската Алма матер.

(СН)