50 точки са включени в извънредната сесия на Общински съвет Стара Загора утре

755

Старозагорските съветници ще проведат извънредно заседание на 23 май. В дневния ред на сесията фигурират 50 предложения, по които избраниците трябва да дебатират и да вземат решения. Точките са почти наполовина в сравнение със заседанието през април. 49 от предложенията са внесени от кмета Живко Тодоров, а една от точките е инициирана от председателя Мария Динева.

С най-голям интерес се очаква приемането на годишните финансови отчети на дружествата със 100% общинско участие. По традиция темата предизвиква разнопосочни коментари, дебати и взаимни обвинения в зала. От предложението на общинска администрация става ясно, че „Тролейбусни и автобусни превози“ завършва 2022 г. с 633 хил. лв. счетоводна загуба. С 66 хил. лв. загуба приключва годината и „Мересев“ ЕООД. Дружеството бележи ръст в приходите, но наред с това се увеличават и разходите, важна част от които е ръстът на минималната работна заплата на 37-те работещи в социалното общинско дружество. На загуба с 27 хил. лв. е и „Автосервиз на здравни заведения“. 60 хил. лв. е счетоводната загуба за отминалата година на „Комплексния онкологичен център“. С печалба от 1234 лв. приключва 2022 г. „Диагностично-консултативен център-I“. На плюс със 7000 лв. е и „Медицински център – I“ ЕООД. 681 лв. е положителният резултат на „Дентален център – I“ ЕООД. Най-голяма е печалбата на „Център за психично здраве“ – 143 хил. лева. С 56 хил. лв. повече приходи, отколкото разходи, отчита и Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар“ ЕООД. Последното от печелившите старозагорски дружества е МЦ „Дерма Гард – Стара Загора“, чийто баланс е 16 хил. лева.

По време на сесията общинските съветници трябва да определят резервен представител на Община Стара Загора, в случай че кметът Живко Тодоров не може да участва на извънредното заседание на ВиК Асоциацията. На предишното заседание на местния парламент старозагорският градоначалник бе определен за представител в заседанието, насрочено за 10 май. Тодоров, подобно на други кметове в областта, не взе участие в заседанието. В резултат на това беше решено то да се състои на резервната дата – 7 юни. Пред журналисти кметът на Стара Загора подчерта, че на предстоящото заседание ще бъде разгледана инвестиционната програмата на ВиК – Стара Загора.

Сесията на местния парламент на 23 май трябва да одобри и кандидатстване на Община Стара Загора по Механизма за възстановяване и устойчивост за рехабилитация на общежитието на спортното училище „Тодор Каблешков“. Съветниците трябва да вземат решение и за участие на общинска администрация за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Причината е пилотен проект за предоставяне на образуването на биоразградими битови отпадъци в общината чрез въвеждане на фамилно компостиране за 300 домакинства.

По повод предстоящия Международен ден на детето – 1 юни, по предложение на Живко Тодоров от местния парламент се иска одобряване на премахването на таксата в Зоопарка за всички на възраст от 4 до 18 години.

Живко ИВАНОВ