40 нуждаещи се от Павел баня ще получават безплатна топла храна и тази година

194
Кметът на Павел баня Иса Бесоолу

В момента се приемат молби за включване в целевата програма „Обществена трапезария“

Кметът на община Павел баня Иса Бесоолу чрез местния Домашен социален патронаж в последните дни на миналата година подписа договор за реализирането на целева програма „Обществена трапезария“ с фонд „Социална закрила“. Считано от вчера до края на тази календарна година Община Павел баня ще предоставя безплатна топла храна на 40 лица, попадащи в следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на  1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците; лица, изпаднали в тежка ситуация, вследствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица, завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

По целева програма „Обществена трапезария“ Домашният социален патронаж в Павел баня ще предоставя ежедневно, в рамките на работните дни от седмица, топла храна – супа, основно ястие и хляб, и поне един път в седмицата – десерт.

Комисия, определена със заповед на кмета Бесоолу, ще извърши оценка и подбор на потребителите на услугата. В нея ще бъде включен представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък.

На трудноподвижните и лежащоболни потребители и тези, живеещи извън гр. Павел баня, храната ще се доставя по домовете през целия период.

Допълнителна информация може да бъде получена на тел.: 0888887761, или на адрес: гр. Павел баня, ул. „Христо Ботев“ No 8 – Общинска служба за социални услуги.

Молби за целева програма „Обществена трапезария“ се приемат в сградата на Домашен социален патронаж – втори етаж, от 10:00 до 16:30 часа всеки работен ден от седмицата.

Проектът се финансира от фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

(СН)