20 чужденци завършват Центъра за езиково обучение в ТрУ

38

20 чуждестранни граждани завършват Центъра за езиково обучение за чужденци в Тракийски университет (ТрУ) – Стара Загора. До момента те положиха успешно изпити онлайн по български език и химия, а на 26 юни ще защитават познанията си на български по биология.

Те са от държавите Украйна, Кипър, Гърция и Турция, a 9-месечният им курс на обучение включва 748 часа по български език, 120 по химия и 120 по биология.

Изпитите по биология и химия са писмени, по български се явяват на писмен и устен.

Съобразно епидемичната обстановка, всички изпити се държат онлайн, като за целта са осигурени квестори. Успешно издържалите могат да използват оценките си за вход към различните специалности в Тракийския университет. Изключение правят само тези, които са граждани на Европейски съюз и ще кандидатстват медицина. Те са задължени да се явят на кандидатстудентски изпити.

Според документите, които са подали за кандидатстудентски прием, част от завършилите Центъра за езиково обучение за чужденци са избрали Аграрния факултет в специалностите „Агрономство“ и „Рибовъдство и аквакултури“, други са се насочили към медицинските специалности и ветеринарната медицина.

Центърът за езиково обучение на чужденци провежда езикова и специализирана подготовка на чужди граждани, които желаят да станат студенти в Тракийския университет или в друг български университет. Обучението е съобразено изцяло с българските държавни изисквания. То се провежда от месец октомври до края на юни по специално разработена система с набор от учебни помагала и завършва с полагане на изпит, след което лицата получават Свидетелство за владеене на български език.

(СН)