1000 старозагорски домакинства ще получат модерни отоплителни уреди безплатно

547
На срещата днес участие взе екипът, работещ по проекта, представители на Тракийски университет, РЗИ и граждани

От 22 юни ще започне приемът на документи на кандидатите

На 22 юни Община Стара Загора стартира изпълнението на третата фаза от мащабния проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ на програма LIFE към ЕС. От следващия вторник до 1 октомври ще бъде отворена процедурата по подаване на документи за кандидатстване за нови отоплителни уреди, които трябва да заменят тези, използващи дърва и въглища.

Всички критерии и документи, както и разяснения към тях, ще бъдат публикувани преди началния срок за кандидатстване на електронната страница на проекта www.lifeipcleanair.eu и на сайта на Община Стара Загора.

Основната цел е повишаване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на количеството фини прахови частици. Общата стойност на европейското финансиране за шестте общини – София, Стара Загора, Бургас, Русе, Велико Търново и Монтана, изпълняващи проекта, възлиза на над 16 млн. евро, от които 1 484 758 евро са за Старозагорска община. Срещу това финансиране бенефициентите се ангажират с намаляване на фините прахови частици, чието количество се увеличава драстично в студентите месеци, с общо 158 тона на годишна база. Ангажиментът на Стара Загора по проекта е да свие замърсяването с 14 тона до 2024 г., когато трябва да приключи изпълнението на проекта – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.

63 старозагорски домакинства вече са получили нови отоплителни уреди в изпълнение на втората фаза на проекта, която приключи наскоро. Това обяви при представяне на напредъка по дейностите Росица Копривчина – директор дирекция „Транспорт, чистота и екология“ в Община Стара Загора. В третата фаза, която стартира на 22 юни, ще бъде осигурена безплатна замяна на отоплителни уреди за 967 домакинства в Стара Загора. Ще се финансират топловъздушни пелетни камини, камини с водна риза, пелетни котли, кондензационен котел на природен газ, газови котли с вграден бойлер, газови конвектори и стоманени радиатори. Росица Копривчина подчерта, че реалната подмяна на отоплителните уреди на одобрените кандидати ще бъде реализирана до месец септември 2022 г. Към момента във втората фаза на проекта общо 200 са кандидатствалите домакинства.

В изпълнение на дейностите по проекта за чист атмосферен въздух в Стара Загора заработиха две измервателни станции, които следят в реално време качеството на атмосферния въздух. Едната е разположена в кв. „Малък Железник“, междублоково пространство, на ул. „Иван Пашинов“ No 16, а втората – на площадка в района на бул. „Славянски“ No 2.

От 8 юни е осигурена визуализация на тези данни на сайта на Общината – така може да се проследява информацията – както от последното денонощие, така и стойността в избран 30-дневен период назад. В Стара Загора има устойчива тенденция по подобряване качеството на въздуха и намаляване на фините прахови частици, увери Росица Копривчина.

Живко ИВАНОВ