Удължават грипната епидемия в Старозагорска област

487
Заболяемост от грип и ОРЗ в област Стара Загора

Със заповед на директора на РЗИ учебните занятия в присъствена форма са преустановени до 27 януари включително

Със заповед на директора на РЗИ – Стара Загора, д-р Ваня Карбойдева грипната епидемия в Старозагорска област се удължава. На проведеното днес заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ бе представена актуалната обстановка по разпространението на грип и ОРЗ и се обсъдиха противоепидемичните мерки в областта.

По данни на екоинспекцията заболяемостта от грип и ОРЗ в областта поддържа епидемични стойности 312.20 на 10 000 души население, при 317.01 на 10 000 души население за предходната седмица.

За периода 16.01.2023 – 22.01.2023 г., отново най-висока заболяемост е регистрирана във възрастовата група от 0 до 4 години (1333.3 0/000), следвана от заболяемостта в групата от 5 до 14 години (865.74 0/000)/.

От изпратените от РЗИ – Стара Загора, проби за изследване в НЦЗПБ – София, към настоящия момент са изследвани 88, от които при 38 (43.18%) има доказани вирусни причинители.

Констатацията е, че циркулацията на грипния вирус е преобладаваща.

С издадената днес заповед на директора на РЗИ – Стара Загора, се продължават следните временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора, считано от 00:00 часа на 24.01.2023 г. до 24:00 ч. на 31.01.2023 г. включително:

  1. Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца.
  2. Преустановяване на всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в АПМП.
  3. Преустановяване на свижданията в лечебните заведения. Допускат се изключения в ситуации на терминално болни.
  4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като деца със симптоми на остри инфекциозни заболявания не се допускат в детското заведение. Недопускане до работа на заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и др. и проветряване на помещенията на всеки час.
  5. Преустановяване на учебните занятия в присъствена форма в училищата на територията на област Стара Загора за периода 24.01.2023 г. – 27.01.2023 г. включително.
  6. Преустановяване провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, спортна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.
  7. Всички лица, когато се намират в лечебни и здравни заведения, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
  8. Преустановяване на посещенията на търговските центрове, представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти, за лица под 16 години без придружител.

(СН)