ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ с производствен рекорд за първите шест месеца на годината

487
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

В най-горещите дни на годината централата продължава да подсигурява надеждна и достъпна електроенергия за домакинствата и бизнеса

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отбелязва най-високото си нетно производство на електроенергия за полугодие за последните 10 години. Рекордното производство за първите 6 месеца на 2022 г. е с 24% повече спрямо същия период на 2021 г. и надвишава с 11% предишния производствен рекорд, съобщиха от пресцентъра на енергийното дружество.

Екстремно горещото време увеличи търсенето на енергия за охлаждане в стотици хиляди домове и бизнеси. Такова свръх потребление е предпоставка за сериозно натоварване на електроенергийната система на страната, но отново подчертава ключовото значение на електроцентралите в комплекса „Марица изток“ за гарантиране сигурността на снабдяването с достъпна електроенергия от независими местни източници.

За първото полугодие на 2022 г. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 12.3% от общо произведената в страната електрическа енергия – достатъчно да покрие средното потребление на над 1 300 000 български домакинства, или почти половината жители на страната.

„Нашата централа е важна част от електроенергийната система на България и това е изключителна отговорност. Продължаваме да работим за гарантиране на енергийната сигурност на страната в този период на сериозни предизвикателства не само за нашата страна, но и за цяла Европа. Правим всичко необходимо да поддържаме съоръженията в отлично състояние, за да можем да продължим да работим ефективно и сигурно дори и в най-критичните месеци“, коментира Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

На 20 юни 2022 г. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започна годишния планов ремонт на мощностите си, без да спира производството си. Тази профилактика гарантира ефективната и безопасна работа на централата и през зимния сезон, когато натоварванията по традиция са по-големи заради ниските температури и високото потребление на електроенергия.

(СН)