ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ с ключово значение за сигурността на енергийната ни система

356

Централата е осигурила 11% от електроенергията на страната миналата година

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 11% от електричеството, предназначено за нуждите на вътрешния пазар през 2019 г. Генерираната от централата електроенергия е била достатъчна за покриване на годишното потребление на

1 100 000 български домакинства, съобщиха от пресцентъра на компанията.

Припомняме, че „КонтурГлобал“ управлява една от най-модерните и екологични топлоелектрически централи на Балканите, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Произведената от нея електроенергия през 2019 г. е 4.547 милиона МВч, което е с 19% или почти една пета повече спрямо предходната година.

„През изминалата година допринесохме за стабилността на електроенергийната система на страната. Със сигурната си работа ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ гарантира, че битовите потребители и бизнесът получават необходимото количество електроенергия за техните нужди. В настоящата ситуация съвременните топлоелектрически централи като нашата имат ключово значение за стабилната работа на електроенергийната система“, заяви изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

През 2019-а ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е използвала 7.9 милиона тона лигнитни въглища или 17% повече спрямо предходната година. Централата е основният потребител на лигнитни въглища от рудник „Трояново 3“ в комплекса „Марица изток“, като използва само местна суровина, с което допринася за енергийната независимост и националната сигурност на страната.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е и сред малкото централи в българската електроенергийна система, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази мобилност е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийната система, уточняват от компанията.

(СН)