ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе над 12% от електроенергията в страната през 2022 г.

725
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" е първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда

Със стабилната си работа въглищната централа допринася за сигурността на електроенергийната система на България

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури над 12% от общо произведената в страната електроенергия през 2022 г. Това електричество е достатъчно да покрие средногодишните нужди на над 1 300 000 домакинства в страната.

Със стабилната си работа електроцентралата допринесе за сигурността на електроенергийната система на страната и да се покрият нуждите от електрическа енергия в региона в усложнената международна ситуация. Генерираната електроенергия е със 7% повече спрямо миналата година и е най-голямото производство в дългогодишната история на централата, съобщиха от пресцентъра на енергийната компания.

„Като една от най-големите мощности в България, която работи изцяло с местен ресурс, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ е от ключово значение за енергийната сигурност на страната. Освен това е и една от малкото модернизирани централи у нас, които отговарят в най-висока степен на екологичните изисквания на Европейския съюз. През отминалата година работихме с висока степен на натоварване и допринесохме за стабилността на системата и за осигуряването на достъпна електроенергия за българския бизнес и домакинства. Отбелязахме производствен рекорд, а също и изключително постижение от над 17 милиона човекочаса без инциденти“, заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Електроцентралата, която е част от комплекса „Марица изток“, е внедрила успешно Система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа съгласно ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018.

(СН)