ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе повече от 12% от електроенергията в страната за първата половина на 2022 г.

259
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Централата продължава да допринася за осигуряването на надеждна и достъпна енергия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 12.3% от общо произведената в страната електрическа енергия за периода 1 януари – 30 юни 2022 г. Произведеното количество е достатъчно да покрие средното потребление за 6 месеца на над 1 300 000 български домакинства – почти половината жители на страната, съобщиха от пресцентъра на енергийната компания.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ продължава да инвестира в мерки за опазване на околната среда и напълно покрива изискванията на европейското законодателство. От 12 години въглищната централа защитава успешно сертификациите си по международните стандарти за управление на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд, ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018 (преди – OHSAS 18001:2007) и вече отбелязва над 16 милиона човекочаса работа без инциденти.

„Централата ни е важна част от електроенергийната система на страната и има съществена роля както в моменти на високо потребление, така и за стабилната работа на системата. И през последната половин година доказахме това, осигурявайки надеждна и достъпна електрическа енергия за бита и бизнеса“, заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

На 20 юни ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започна годишния планов ремонт на мощностите си, който гарантира ефективната и безопасна работа на централата през зимния сезон, когато натоварванията са традиционно по-големи заради ниските температури и високото потребление на електроенергия.

(СН)