Прокурори от РП – Стара Загора, участваха в среща с граждани на тема „Мълчанието няма да те спаси“

275
Участници в срещата

Прокурори от Районна прокуратура – Стара Загора, участваха в среща и дискусия с граждани, неправителствени организации и представители на полицията на тема „Мълчанието няма да те спаси“ и „Как да разпознаем насилника“, която се проведе в Казанлък. Поводът е 16-те дни на активност срещу насилието, които започват ежегодно на 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, и приключват на 10 декември – Международен ден за правата на човека.

По време на срещата гражданите се интересуваха къде и как могат да сигнализират и получат консултация за пострадал от домашно насилие. Прокурор Катя Добрева разясни възможностите, които са предоставени по Закона за защита от домашно насилие и институциите, към които може да се подаде сигнал за помощ и съдействие, както и механизмите, по които работи Районна прокуратура – Стара Загора, в случаи на осъществено домашно насилие и нарушаване на заповедта за защита.

„Когато жертви на такъв вид прояви са деца, то работата по досъдебните производства и преписки е приоритетна. Целта е събиране в най-кратък срок на данни и доказателства, необходими за изясняване в пълен обем на фактическата обстановка, както и предприемане на мерки за закрила“, обясни Катя Добрева.

На гражданите бяха разяснени и механизмите за търсене на защита и съдействие от полицията и прокуратурата чрез депозиране на жалба, която се докладва незабавно на дежурен прокурор. На дискусията беше обсъдена необходимостта от законодателни промени, както и възможността в Казанлък да бъде открит Кризисен център за настаняване на жертви на домашно насилие и осигуряване на безплатни правни и психологически консултации за пострадалите.

(СН)