Полиграфическо издание „Енеолитна Сърнена гора“ и концепцията на скулптурата „Събирач на Енергия“ представят в Стара Загора

83

На 27 януари от 18:00 часа в изложбена зала „Лубор Байер“ – Стара Загора, ще бъдат представени полиграфическо издание „Енеолитна Сърнена гора“ и концепцията на скулптурата „Събирач на Енергия“. Двата проекта се осъществяват с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Авторът на презентацията на полиграфическо издание „Енеолитна Сърнена гора“ е Дилян Бакалски. Обектът на представянето е фокусиран върху един от най-ранните дизайни: производство на артефакти – отливки от мед, произведена за първи път от рудите от местността Мечи кладенец.

Концепцията на скулптурата „Събирач на Енергия“ ще бъде презентирана от Димо Димов и в нея ще бъде разгледана водата като един от енергийните източници на живота и ролята й в моделирането на заобикалящата ни среда. Ще се представят и формите, които може да заеме или да бъде. Презентацията се фокусира върху това как скулптурата като творчески процес може да повдига въпроси в различни практически и научни полета, а не само в полето на изобразителното изкуство.

(СН)