От 1 септември „Арсенал“ – Казанлък, въвежда нови финансови стимули

621

От 1 септември 2022 г. „Арсенал“ АД – Казанлък, въвежда допълнителни финансови стимули за новопостъпили работници и специалисти в дружеството.

Единият бонус е целеви и е еднократен. Размерът на този финансов стимул за ръководители е 2000 лева; за специалисти – инженери, инженер-химици, програмисти, настройчици на металорежещи машини с ЦПУ – 1500 лева; за работници – стругари, фрезисти, шлайфисти, ел. монтьори, оператори на металорежещи машини с ЦПУ – 1200 лева. Бонусът ще бъде изплатен на два пъти – 50% от сумата на третия месец от назначаването, а останалите 50% – след изтичане на 6 месеца. Той се заплаща на работници и служители с висше, средно, средно специално и средно професионално образование.

От 1 септември т.г. се въвежда и допълнителен ежемесечен стимул за отдалеченост в размер на 250 лева на новоназначени работници и служители от община Стара Загора, както и от общините Гурково и Николаево. Стимулът за отдалеченост се предоставя на работници, специалисти и служители с висше, средно, средно специално и средно професионално образование.

А от 1 август 2022 година „Арсенал“ АД увеличи с до 25% съществуващата премия над основната работна заплата, като по този начин средната работна заплата в дружеството надхвърля 1850 лева. С новото увеличение, което е четвърто от м. април т.г. досега, трудовите възнаграждения в „Арсенал“ – Казанлък, значително надвишават средната работна заплата в Старозагорска област, която е 1548 лв. за второто тримесечие на годината по данни на Националния статически институт.

Преди по-малко от месец – през юли 2022 г., бяха направени увеличения във възнагражденията в размер до 250 лева. Актуализира се и категоризацията на всички цехове в дружеството. Така средната работна заплата в „Арсенал“ достигна 1600-1700 лева, а сега тя ще надхвърли 1850 лева.

С новите стимули се разширява социалният пакет за работещите в „Арсенал“. В него са включени редица придобивки. Ваучерите за храна от 200 лева месечно, които за Великден, Коледа и за Празника на „Арсенал“, който предстои в края на м. септември, са в двоен размер. Столовото хранене е с поевтиняване на храната от 65%. Осигурени са безплатна почивка All Inclusive на море, безплатен транспорт за пътуващите от други градове, грижа за децата на младите семейства в заводската детска градина, здравеопазване, торта за рождения ден на всеки арсеналец. Предоставя се възможност за обучение, повишаване на квалификацията и кариерно развитие на кадрите чрез фирмената Стипендиантска програма. Провеждат се спортни инициативи и културни събития за работещите в дружеството.