От НСИ отчитат ръст на преките чуждестранни инвестиции в Старозагорска област

361
Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2021 г.

Най-голям е размерът им в община Гълъбово

По данни на Националния статистически институт (НСИ) преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2021 г. възлизат на 1101.9 млн. евро.

През 2021 г. най-голяма е била стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 1014.0 млн. евро, като е регистриран ръст от 5.2% спрямо предходната година.

По общини с най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 717.5 млн. евро, на чиято територия се намират ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и ТЕЦ „AES Гълъбово“. Втора е община Стара Загора с 227.3 млн. евро, следвана от община Казанлък – 85.7 млн. евро.

(СН)