Отново се опитват да саботират екопроект в община Стара Загора

1581
Изграждането на Регионалното депо край старозагорското село Ракитница, което обслужва 11 общини и доказано не замърсява околната среда, също беше "посрещнато" с протести

Общински съвет Стара Загора да даде съгласие за стартиране на процедура по оценка въздействието на околната среда (ОВОС) и изключване на 10 дка терени от обхвата на комплексното разрешително за експлоатация на обект „Регионален център за управление на отпадъците“ край село Ракитница във връзка с намерение за изграждане на нова инсталация за третиране и оползотворяване на битовите отпадъци на община Стара Загора. Това предложение, внесено от кмета Живко Тодоров, ще бъде гласувано на предстоящата сесия на местния парламент, насрочена на 30 юни.

Медията ни припомня, че предложението за изграждането на такава инсталация дойде по случайно съвпадение във времето с поредните промени в Плана за възстановяване и устойчивост, тоест във връзка с идеята на вицепремиера (вече в оставка) Асен Василев край Стара Загора да бъде изграден завод за горене на софийския боклук с цел осигуряване на трудова заетост на миньори и енергетици след планираното затваряне на комплекс „Марица изток“. Впоследствие Асен Василев промени намерението си и окончателно в Плана за възстановяване беше записана поредната ялова идея за изграждането на съоръжения за съхранение на ел. енергия, в това число и завод за батерии за 2 млрд. лв.

За съжаление, инвестиционното предложение за изграждането на инсталацията за третиране и трайно оползотворяване на битовите отпадъци в община Стара Загора, нямащо нищо общо с предложението на Асен Василев, беше асоциирано с горенето на софийския боклук, което провокира негативни реакции в социалните мрежи и веднага темата беше яхната от „екозащитниците“, които се обявиха в контра по време на двете проведени обществени обсъждания на 25 февруари и на 1 март.

   „На колене“ 

„Старозагорски новини“ припомня още, че инвестиционното предложение, отправено към Община Стара Загора, е на българска фирма, която има изградена такава инсталация край село Равадиново, община Созопол. Технологията е техен патент и включва обезвреждането на отпадъци НЕ ЧРЕЗ ГОРЕНЕ, А ЧРЕЗ ПИРОЛИЗА, а полученият отпаден газ се използва за производство на ел. енергия. И най-важното – ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ОТ ФИРМАТА, А НЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА.

Тоест при последваща реализация на инвестиционното предложение в близост до Стара Загора ще бъде изграден екологично чист завод за преработка на твърди и частично индустриални битови отпадъци от региона и използването им за производство на електрическа енергия, БЕЗ ТОВА ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВИШАВАНЕТО НА ТАКСА СМЕТ ЗА СТАРОЗАГОРЦИ.

В мотивите си към предложението за настоящата сесия кметът на Стара Загора посочва, че единствената клетка за депониране на отпадъци в депото край Ракитница вече е запълнена на 75%, тоест в нея са депонирани 560 000 т при капацитет от 742 482 т. И също, че европейската програма „Околна среда“ не предвижда финансиране за нови клетки и модерна инсталация.

Тоест, в прав текст решаването на проблема с боклука си остава на местните общини, които повече не могат да разчитат на европейско финансиране.

„Предложението на инвеститора включва развитие на проекта на два етапа – първия с капацитет на инсталацията 60 000 тона годишно битови отпадъци на вход и втори етап – 120 000 тона. Предложението включва третиране на цялото предадено количество отпадъци без връщане на остатъци за депониране… Инвеститорът предлага срок за изграждане на инсталацията от първи етап – 2 години, считано от датата на издаване на разрешение за строеж и още 2 години за втори етап“, уточнява в мотивите си до ОбС Живко Тодоров. И допълва: „Предложението бе обсъдено и прието от Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора“, проведено на 31.05.2022 г.

Същото съответства и на залегналото в основни и стратегически документи като Програмата за управление на отпадъците на Община Стара Загора за периода 2021-2028 година, приета с решение на Общински съвет Стара Загора No 1419/16.12.2021 г.“.

В мотивите на кмета се уточнява още, че 10-те дка терен за изключването от Комплексното разрешително на депото край Ракитница касаят именно изграждането на новото съоръжение.

      Да, ама не…

Защото против предложението на кмета за ОВОС противниците на идеята готвят протест до кметството в Ракитница на 28 юни. В няколко групи от социалната мрежа те разпространиха призив, който гласи: „В пълна непрозрачност и тайно от жителите на град Стара Загора и селата Ракитница, Арнаутито, Кирилово, Богомилово, Калояновец, както и от всички заинтересовани, предстои решение за изграждане на нова технология за горене на отпадъци, т.нар. „пиролиза“ в депото за отпадъци край с. Ракитница. Доказано вредната технология ще доведе до екологична опасност в нашия район и ще застраши нашето здраве и това на децата ни, като последиците вероятно ще са необратими“!?

    За кой ли път?

Подобни протестни акции имаше и при изграждането на Регионалното депо край Ракитница преди 6-7 години, когато се чертаеше апокалиптично, че депото ще отрови водите и плодородните земи на селото. Но след това протестиращите гузно замлъкнаха, след като стана ясно, че прогнозите им не се сбъднаха. Сега същият сценарий се повтаря отново.

Но въпросът е дали заради шепа протестъри Стара Загора трябва да зачеркне инвестиционно предложение за безплатно изграждане на инсталация за оползотворяване на боклук, или още тази година Общината да търси оферти за един друг завод, в който сама трябва да инвестира стотици хиляди евро.

А ако според организаторите на протеста настоящото инвестиционно предложение крие рискове, точно за това е и предложението на кмета за предстоящ ОВОС, за който общинските съветници трябва да дадат своето съгласие.

Всичко останало е популизъм!

(СН)