Община Стара Загора – в готовност за приемане на местни данъци и такси

459

Община Стара Загора вече приема плащания за местни данъци и такси за битови отпадъци за 2022 година. През тази година размерът на местните налози се запазва. Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци са: първа вноска – до 30 юни, втора вноска – до 31 октомври.

До края на месец април е срокът, в който всеки, заплатил пълния годишен размер на данъка върху недвижим имот или данъка върху превозно средство, ще се възползва от 5-процентна отстъпка върху стойността на налога. Вече е започнало уведомяването на гражданите за дължимите данъци, като се изпращат уведомителни писма.

От местната администрация напомнят, че съществуват няколко възможности за плащане на данъци и такси към Община Стара Загора. Едната е на място в Бюрата „Местни данъци и такси“ – плащания в брой и чрез ПОС-терминални устройства се приемат в паричните салони за местни данъци и такси на адреси:

I. ПАРИЧЕН САЛОН „ЦЕНТЪР“
Адрес: бул. „Митрополит Методий Кусев“ No 35 (срещу Операта)
Телефон: 042/ 622 613

II. ПАРИЧЕН САЛОН „ЦЕНТЪР – ФИРМИ“
Адрес: бул. „Митрополит Методий Кусев“ No 5
Телефон: 042/ 601 161

III. ПАРИЧЕН САЛОН „ИЗТОК“
Адрес: ул. „Ангел Кънчев“ No 70
Телефон: 042/ 264 027

IV. ПАРИЧЕН САЛОН „ЗАПАД“
Адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ No 28 (блока на бившия Кореком)
Телефон: 042/ 646 076

Все повече граждани вече се възползват от възможностите на онлайн платформата за МДТ https://mdt.starazagora.bg:4443/. Желаещите могат да погасят задълженията към местната администрация и по банков път по сметката на Община Стара Загора, както и на касите на Изипей.

(СН)