Няма да ума увеличение на местните данъци и такси в община Казанлък въпреки непосилната цена на тока

340
Участниците в срещата

Местните данъци и такси в община Казанлък няма да бъдат вдигани през настоящата година въпреки непосилните цени на ел.енергията. Това стана известно днес по време на срещата на кмета на община Казанлък Галина Стоянова и нейния екип с общинските координатори на синдикатите – на КНСБ Николай Маринов и конфедералния секретар в Казанлък на КТ „Подкрепа“ Цветанка Пискова. След срещите с всички политически групи в ОбС екипът на кмета обсъди и със синдикалните представители в Казанлък предвижданията за тазгодишния общински бюджет.

Разговорите бяха определени като предварителни предвид очаквания държавен Бюджет 2022.

Участниците в срещата обсъдиха възможности за увеличение на работните заплати и социалните придобивки на всички общински служители и второстепенни разпоредители към местния бюджет. Очертана бе обща визия да не се делят отделните групи по дейности и бе обсъдена възможността, ако има увеличение на минималната работна заплата в страната, да се стимулира увеличение и с общински средства, за да не се допусне дисбаланс.

Синдикалистите изразиха становище против съкращения в местната администрация и я определиха като оптимална като състав за работа.

Сред обсъдените теми бе и такса Битови отпадъци за гражданите, която ощетява местния бизнес. След отчисления и такса за депониране на отпадъка, на фона на повишени глоби и такси, реално не остават средства за повишаване на качеството на услугите към гражданите и закупуване на нова сметосъбираща техника.

Страните в разговорите препотвърдиха да продължат и през 2022 година социалните програми на Община Казанлък като подкрепа за новородени деца, двойки с репродуктивни проблеми, млади медицински специализанти евентуално с възможност за увеличение на отпусканите средства.

Добрата новина от срещата е, че предвид отпуснатите допълнително средства с министерско постановление на Община Казанлък ресурсът за здравните заведения е обезпечен за ремонти, оборудване, заплати, социални придобивки и храна.

(СН)