„Мини Марица-изток“ – с нов единен сертификат за безопасност при извършване на превози по националната жп инфраструктура

425

„Мини Марица-изток“ ЕАД получи от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ Единен сертификат за безопасност след проведен сертификационен одит от служители на Районна железопътна инспекция – Пловдив, съобщиха от пресцентъра на въгледобивното дружество. Полученият нов единен сертификат за безопасност заменя изтеклите на 18.04.2022 година сертификати за безопасност – част А и част Б, като потвърждение на това, че „Мини Марица-изток“ отговаря на националните и европейски изисквания за безопасност при извършване на превоз на товари по железопътните линии на Република България:

– първа жп линия – Септември – Симеоновград;

– четвърта жп линия – Русе разпределителна – Димитровград;

– осма жп линия – Стара Загора – Нова Загора;

– девета жп линия – Русе разпределителна – Образцов чифлик;

– осемдесет и трета жп линия – Симеоновград – Нова Загора.

Сертификатът е издаден на 15.04.2022 г. и е с максимален срок на валидност от 5 години.

„Мини Марица-изток“ ЕАД притежава сертификати и на лице, отговорно за поддръжка на товарни вагони, дизелови локомотиви и специализирани превозни средства за поддържане на железен път, което регламентира извършване на дейности в дружеството, неотстъпващи по качество на работата на специализирани структури, създадени за ремонт и поддържане на подвижен жп състав.

Новият сертификат утвърждава „Мини Марица-изток“ ЕАД като организация, която притежава, управлява, експлоатира и поддържа подвижен железопътен състав в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за железопътния транспорт и на Директива (ЕС) 2016/798 и Регламент (ЕС) No 445/201.

(СН)