КЕВР реши: Природният газ поскъпва през декември с близо 19%

454

Природният газ поскъпва през месец декември, реши днес Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Утвърдена бе цена от 146.09 лв./MWh, която не включва разходите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Повишението е с близо 19% спрямо ноемврийската цена от 123.01 лева за мегаватчас, предаде dariknews.

На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от КЕВР.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размерът на техните количества в общия микс. Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват едва 27% от потреблението на страната. След организиране на тръжни процедури „Булгаргаз“ е сключил и два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци на природен газ от региона. Необходимото количество за декември е осигурено и с доставка на тръбен газ, закупен на платформата на „Газов хъб Балкан“, след проведен търг „тип аукцион“. Освен това „Булгаргаз“ е включил в ценовия микс и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“.

След извършената проверка на всички разходи за закупуване на природен газ КЕВР коригира цената, предложена в днешното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД, и я намали от 146.83 лв./MWh на 146.09 лв./MWh. Установено е, че в предложената цена неоснователно са включени разходи в размер на 2 454 017 лв. за доставка на количества на Виртуална търговска точка България. Тези разходи са извадени от общите разходи на обществения доставчик за покупка на природен газ, които формират цената за декември 2022 г.

Една от основните причини за увеличението в сравнение с ноември е високата цена на синьото гориво, съхранявано в газохранилището в Чирен. През основния период за нагнетяване – август и септември т.г., цените на международните газови борси достигнаха изключително високи нива и това повиши цената на газа за ПГХ „Чирен“. По тази причина в ценовия микс за декември добиваният газ от хранилището е с най-висока стойност, съпоставен с другите ценообразуващи елементи. От друга страна, с настъпването на отоплителния сезон, цената на природния газ нараства поради увеличеното потребление, най-вече от топлофикационните дружества. Допълнителен негативен фактор е и нарастването на борсовите индекси на международните пазари през последните дни на ноември, гласят мотивите на КЕВР.