Има дългосрочно решение за спасяването на ТЕЦ „Марица изток 2“, но явно някой страда от амнезия

3394
Срещата на президента Радев със синдикатите в сряда. ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД е най-голямата въглищна централа на Балканите с инсталирана мощност от 1650 мегавата и през предходните години в нея са инвестирани над един милиард евро за изпълнението на европейските екологични изисквания

„Комплексът „Марица изток“ е важна част за нашата национална сигурност, тъй като гарантира стабилност и автономност на нашата енергийна система.“ Това е обявил президентът Румен Радев по време на срещата си със синдикатите в сряда във връзка с финансовия проблем на държавния ТЕЦ „Марица изток 2“, причинен от галопиращите цени на квотите на въглеродни емисии.

Президентът е съобщил пред синдикатите, че се е срещал с министъра на енергетиката, за да решат проблема с ТЕЦ-а и ги е уверил, че настоящото ръководство на Министерството на енергетиката „работи усилено за намиране на решение“. И според информация на news.bg той лично е предложил „краткосрочно решение, така че ТЕЦ „Марица изток 2″ да продължи да работи и след 1 юли“.

След тази информация няма как да не „аплодираме“ държавния глава на РБългария за инициативата му и основно за „краткосрочното решение“ за бъдещата работа на ТЕЦ 2 и след 1 юли, тоест след изключването му от енергийния микс по решение на КЕВР…

Но вероятно държавният глава Румен Радев е забравил едно решение на 44-ото Народно събрание, ГЛАСУВАНО ЕДИНОДУШНО ОТ ВСИЧКИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 31 ЯНУАРИ 2020 Г., КОЕТО КЪМ МОМЕНТА НЕ Е ОТМЕНЕНО.

И което гласи дословно:

  1. Задължава Министерския съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 29 февруари 2020 г. да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната като елемент от националната й сигурност, независимо от становището на Европейската комисия по този въпрос.
  2. Задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.
  3. Възлага на Министерския съвет да предприеме действия за присъединяване на Република България към платформата „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажименти за закриване на въглищни централи.

Тоест към настоящия момент има в сила ДЪЛГОСРОЧНО РЕШЕНИЕ за работата на ТЕЦ „Марица изток 2“.

Медията ни припомня, че след приетото единодушно решение на НС през 2020 г. Министерството на енергетиката пое изплащанията на въглеродните квоти на ТЕЦ 2,, които по европравилата касаеха предходната 2019 година. Тази година, заради катаклизмите около свалянето на кабинета „Борисов 3“ и назначаването на служебно правителство от президента Радев, в прав текст се оказа, че ДЕЙСТВАЩОТО КЪМ МОМЕНТА РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НЕ Е СПАЗЕНО. Както по линия на бившето правителство за тази година, така и по линия на настоящото служебно правителство. И двете вкупом оставиха държавната въглищна централа да се оправя сама с въглеродните квоти.

Но дори президентът Радев да е забравил за решението на Народното събрание, той има парламентарен секретар, има администрация, която явно има нужда от освежаване на паметта.

Или казано накратко, спасяването на ТЕЦ „Марица изток 2“ е приоритет на българската държава в лицето на правителството, без значение какво е то… стига да е българско и да не изпълнява предизборни цели.

Йовка НИКОЛОВА