За 4 часа старейшините на Стара Загора приеха 75 решения

691
За 4 часа старейшините на Стара Загора приеха 75 решения

На днешната сесия на Общински съвет – Стара Загора, която трая 4 часа, местните старейшини успяха да приемат общо 75 решения и дори намериха време за размяна на реплики между опозиция и управляващи.

От предварително обявения дневен ред отпаднаха внесените от кмета Живко Тодоров предложения за учредяване на безвъзмездно право за ползване на част от имот – частна общинска собственост, от СК по художествена гимнастика „Импала“ и СК „Киокушинкай карате Самурай“, както и продажбата на застроен поземлен имот на територията на парк „Бедечка“, но пък бяха приети нови точки.

Общинските съветници гласуваха предложението на кмета Живко Тодоров за промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени в Бюджет 2017. С 37 гласа „за“ ОбС даде възможност за реализиране на допълнително възникнали спешни и неотложни дейности, за които не са били предвидени средства в инвестиционната програма.

За преустройство на част от XI ОУ „Н. Лилиев“ в спортна зала за бокс, за наложителния основен ремонт на отоплителната инсталация в реновирания плувен басейн се гласуваха допълнителни 44 хил. лева. А за проектиране за строителството на паркинг и ремонт на покрив на промишлена сграда с общински гаражи бяха одобрени над 8 хил. лева.

За ремонт на сградата на кметството в село Еленино ОбС гласува 5 500 лева. По предложение на ПК по култура, туризъм и вероизповедания ще бъдат закупени и два климатика за залата за репетиции на балетната трупа към Държавна опера – Стара Загора.

Местните старейшини дадоха съгласието си с 6 хил. лева да бъде съфинансиран проект „Приложение на иновативни технологии при работа с деца с генерализирани разстройства в развитието“ на Гражданско сдружение „Алтернатива 55“. Основната му цел е подобряване качеството на живот на децата с ментални увреждания чрез компенсиране на техни дефицити и подпомагане на възможностите им за комуникация, обучение, развитие и интегриране с помощта на най-съвременни технологии. Дейностите включват закупуване, монтиране на техническа система „АСИСТ“ за комуникация и създаване на специализирано работно място.

Без възражения беше прието решението да бъдат отпуснати близо 54 500 лв. за 28 двойки с репродуктивни проблеми.

С 42 гласа „за“ ОбС одобри кандидатурата на д-р Стефан Гарванов за управител на Центъра за психично здраве в Стара Загора. Д-р Гарванов е спечелил конкурса за тази ръководна длъжност.

Съветниците подкрепиха участието на Общината с по 1 500 лв. в дарителската кампания за изграждане на Мемориалния комплекс на гроба на кан Кубрат в Украйна и в инициативата за изграждане на паметник на полковник Борис Дрангов в района на Военна академия „Георги Сава Раковски“ в София.

ОбС разреши да бъде закупено специализирано оборудване за нуждите на болнична аптека в „КОЦ-Стара Загора“ ЕООД, което ще изпълни указанията на НЗОК за въвеждане на автоматизирани системи за приготвяне на цитостатици. Според проучванията на ръководството на лечебното заведение, прогнозната стойност на необходимите средства е 160 хил. лева с ДДС.

Старейшиите приеха на второ четене и Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред, както и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. Бяха разгледани и приети 16 продажби на имоти, които са частна общинска собственост. ОбС одобри и 27 предложения за изменения на ОУП и ПУП на различни територии в община Стара Загора.

Дима ИВАНОВА