Заради сигнали на граждани: РЗИ извършва засилен контрол върху качеството на питейната вода в Стара Загора

221

Във връзка с множество подадени сигнали в РЗИ – Стара Загора, относно влошеното качество на питейната вода в областния град инспекцията извършва мониторинг при крана на потребителя на територията на област Стара Загора. В периода 26 септември – 30 септември служители на РЗИ – Стара Загора, са взели проби от 11 пункта в Стара Загора, разположени в различни зони за водоснабдяване в града.

В три от пунктовете резултатите от направения анализ показаха отклонения от изискванията за качеството на водата по микробиологични показатели съгласно Наредба No 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

За предприемане на незабавни мерки са издадени две предписания до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

В условията на извършване на строително-ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа на територията на Стара Загора здравната инспекция е изискала от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, информация относно предприетите конкретни действия по отношение на качеството на питейнта вода.

В отговор на писмото от „ВиК“ са уверили, че се спазват всички мерки както от страна на държавното водоснабдително дружество, така и от фирмите-изпълнители на строителните дейности.

На 3 и 4 октомври РЗИ – Стара Загора, е извършила повторен мониторинг за проследяване на качеството на водата, предоставяна на населението в града. Към настоящия момент отклонения не са констатирани.

Във връзка със създалата се обстановка относно извършване на строително-ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа в Стара Загора РЗИ ще продължи да осъществява засилен контрол на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в областта, увериха от инспекцията.

(СН)