Заплаха за бомба затвори Община Стара Загора

393

Заплаха за поставено взривно устройство, отправена на телефон 112 от уличен автомат, прекъсна работата на старозагорската общинска администрация. Сигналът е бил приет в 12:06 часа днес, 6 октомври, десет минути по-късно са били евакуирани служителите от основната сграда. Предприет е обход на канцелариите и коридорите с участие в следови кучета, в обхода са включени представители на различни служби на МВР, коментира секретарят на общината Делян Иванов. По думите му гласът, оправил заплахата за бомба, е бил мъжки. Той припомни, че предният ден е бил неработен за администрацията заради празника на града. Няма яснота дали до края на деня ще бъде възстановена нормалната дейност, в правомощията на прекия административен ръководител е да прецени дали да допусне служителите до работните им места. Охраната на сградата е осигурена от униформени полицаи, които връщат обратно пожелали да влязат във фоайето. Дългогодишни служители нямат спомен кога за последен път е била отправена заплаха за самоделна бомба в сградата.

Христо ДИМИТРОВ