ЕП настоява за предсрочно ликвидиране на въглищните ТЕЦ през 2020 година

12781
Инж. Щерьо Щерев

Години наред се провежда всестранна обработка на общественото мнение, че човешките дейности са първопричината за климатичните промени. За целта са учредени фондации, които щедро финансират многобройни, гласовити, неправителствени организации като Грийнпийс. Задачата на последните е да всяват страх сред гражданите на планетата и да им вменяват чувството за вина от настъпващ климатичен апокалипсис. Увеличаването на средната температура на планетата с няколко десети от градуса спрямо прединдустриалния период към 1850 година, засушаванията, проливните дъждове, ураганите и дори обилните снеговалежи и резките застудявания в САЩ се обясняват от (специално подбрани от различни страни) високоплатени учени с прекалено натрупване на въглероден диоксид (СО2) в земната атмосфера. Те са организирани в така наречената Междуправителствена експертна група по изменение на климата към ООН. Пропагандата ги представя като изразители на становището на 95% от водещите учени в света. За основен замърсител на атмосферата с този газ са набедени въглищните ТЕЦ, въпреки че емитираните от тях количества СО2 са многократно по-малки от тези на автотранспорта и бита. Като тяхна алтернатива скъпо платените лобисти налагат фотоволтаични и ветрови паркове, въпреки че произвежданата от тях енергия е епизодична и зависима от метеорологичните капризи. Освен това тя е много скъпа и не може да се складира в промишлени количества. За да й се придаде конкурентен вид, тя се субсидира за сметка на електрическата енергия от ТЕЦ на въглища. Последните са задължени да закупуват квоти за количествата емитиран въглероден диоксид, чиято цена расте прогресивно. Набираните финансови средства от този данък отиват да субсидират разликата от „конкурентната пазарна“ цена на електрическата енергия от ВЕИ до предварително договорената действителна такава между собствениците им и държавата. Главната цел е да се предизвика финансов банкрут на въглищните централи. А прогнозите за бъдещото поевтиняване на цената на ел. енергията от ВЕИ са твърде илюзорни, като се имат предвид претенциите на техните собственици за запазване на гарантираните им със закон привилегии.

Недоволни от постигнатите резултати по заложените цели в Парижкото споразумение, което държавният секретар на САЩ Марк Помпейо определи като „несправедливо икономическо бреме“, и стреснати от решителността на американското правителство, което изтегли официално своя подпис от Парижкото споразумение, организаторите на тази гигантска спекулация включиха в протестите и младежите в тийнейджърска възраст. Естествено е тяхното масово участие в протестите. Учениците в болшинството си предпочитат улицата пред класните стаи. Единици от тях са чували за палеоклиматични промени. В учебните програми не се изучава геоложкият летопис, нито научните обяснения на глобалните цикли на затопляне и застудяване през милионите отминали години, нито че климатът в историята на планетата се е проявявал с различни по дълготрайност циклични колебания, редуващи топли и студени периоди. Науката е доказала, че глобалното затопляне е процес, започнал преди 12 000 години и това е естествен процес, който е в развитие и днес. Началото на климатичните изменения в историята на планетата са далеч преди появата на човека. В учебните програми не се изучават нито астрофизика, нито слънчевите цикли и предизвикваните от тях магнитни бури, нито космическите цикли и радиация, които определящо влияят върху климата на Земята. Тази информация не се знае и от мнозинството възрастни и образовани граждани на планетата. Организаторите на ученическите протести престъпно злоупотребяват с тази неинформираност както на възрастните, така и на учениците, с техния идеализъм и естествен стремеж за чиста природа. Вместо да използват младежката им енергия за залесяване на милионите хектари умишлено унищожени гори, те им връчват плакати с призиви против въглищните централи и ги отлъчват от учебните им занимания.

Идеолозите на Парижкото споразумение за климата, уплашени от решителния отказ на правителството на САЩ да не бъде последван и от други правителства, прокараха миналата седмица в ЕП на експресно гласуване две резолюции – Резолюция за обявяване на извънредно положение в областта на климата и околната среда и Резолюция относно Конвенцията на ООН по изменение на климата (СОР25). Първата е приета с 429 гласа „за“, срещу 225 гласа против и 19 гласа „въздържал се“. Втората е подкрепена от 430 гласа „за“, срещу 190 гласа „против“ и 34 „въздържал се“, а такива важни резолюции би трябвало да се приемат с три четвърти мнозинство. В заключение ЕП настоява държавите-членки на ЕС да спрат поетапно директните и индиректните субсидии за изкопаеми горива до 2020 г. Този призив означава спиране работата на въглищните централи поради невъзможност да купуват скъпите квоти за емисии на СО2 още в началото на следващата година. България губи 45% от ефективно работещите електропроизводствени мощности. Страната ни губи единствения си гарант за енергийна независимост – минно-енергийния комплекс „Марица-изток“, който работи с местна енергийна суровина. Българската индустрия и българският народ ще бъдат лишени от електрическа енергия с ниска цена (ако не е безумният квотен данък за емисиите на СО2).

В таблица е показана моментна снимка на произвежданите количества електрическа енергия по видове източници по данни на Енергийния системен оператор на 30.11.2019 г. в 13 ч. и 35 минути, мрачен есенен ден.

=================   %    ==== MW
АЕЦ „Козлодуй“              39.11%          2 162
Кондензационни ТЕЦ      42.11%          2 328
Топлофикационни ТЕЦ          6.86%             379
Заводски ТЕЦ                        2.46%             136
ВЕЦ                                       3.31%              183
Малки ВЕЦ                            2.64%              146
Вятърни ЕЦ                        0.80%                44
Фотоволт ЕЦ                     2.21%               122
Био ТЕЦ                             0.51%                 28
Товар на Р. България: 4 713 MW.

Ако бъдат спрени ТЕЦ на въглища, където са основните резерви от електропроизводствени мощности, българската енергетика губи около 4 000 МW. Както се вижда от данните в таблицата, АЕЦ работи на пълна мощност денонощно и резерви няма. В заводските и топлофикационните централи има незначителен резерв. На ВЕЦ също не може да се разчита, тъй като язовирите в страната са полупразни, а водата от тях се използва за краткотрайни включвания в пиковите часове на електропотребление. Количествата вода строго се следят да се използват предимно за питейни нужди на населението. От таблицата се вижда също, че производството на електрическа енергия от вятърните и фотоволтаичните паркове дори през деня е незначително и на тях изобщо не може да се разчита през есенно-зимния период. Единствен „студен резерв“ има в ТЕЦ „Варна“, където не са завършени преустройствата на котлите за преминаването им от вносни въглища на вносен природен газ. Не се знае и дали са обезпечени с договори необходимите количества природен газ за пълното им натоварване през следващата година. Но ако се повторят ниските температури от зимата преди три години, когато потреблението в страната достигна около 8 000 MW, дефицитът от електрическа енергия няма да може да се покрие нито от вътрешни резерви, нито от внос.

Стойността и значението на минно-енергийния комплекс „Марица-изток“ за икономическия просперитет на България и нейната енергийна независимост ще бъдат оценени, когато той бъде загубен безвъзвратно.

Европейската комисия вече предложи цел от нулеви нетни емисии до 2050 г., но Европейският съвет още не го е приел, тъй като Полша, Унгария и Чехия се противопоставят, защитавайки националните си интереси.

Къде е България?

Българската енергетика ще бъде поставена на колене, българската индустрия ще е обречена на спиране, а българските граждани – на мрак, студ и нищета, ако се приеме европейският екологично-енергиен рекет. Ще бъде ли хвърлена България в нова унищожителна енергийна и икономическа национална катастрофа в името на така наречените „европейски ценности“ и „европейска солидарност“, които нямат предвид изравняване на социално-икономическия статус на всички европейски граждани?

Решението е в ръцете на българското правителство и българския парламент!

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ, минен експерт