Георги Симеонов, директор Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“: Община Стара Загора се справя изключително добре с изпълнението на проекти за 52.6 млн. лв.

467
Срещата на Георги Симеонов със старозагорските медии

Община Стара Загора се справя изключително добре с изпълнението, реализацията и усвояването на проекти за 52.6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и ОП Развитие на човешките ресурси“. Това съобщи на среща с журналисти днес Георги Симеонов – директор Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ към Общината.

Подобна оценка даде и премиерът Бойко Борисов на 19 август, когато лично инспектира част от изпълнението на ремонтните дейности по най-големите текущи проекти в Стара Загора.

Георги Симеонов уточни, че от цитираната сума от 52.6 млн. лв. най-голям е делът на инфраструктурните проекти. В тях попадат „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ – фаза II с общата стойност 15 486 334 лв. без ДДС. В изпълнение на дейностите текат ремонтите на парк „Митрополит Методий Кусев“, пешеходната зона и площадното пространство пред Общината. С бюджет от 14 902 061 лева без ДДС е проектът „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“, по който в момента се реализират мащабни ремонтни дейности в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и СУ „Железник“. Симеонов разкри, че в близките месеци ще стартира ремонтът и на последните две учебни заведения по проекта, а именно IX ОУ „Веселин Ханчев“ и СУ „Иван Вазов“ съответно с финансиране от 1.8 млн. лв. и 1.5 млн. лв. Особено важен за ефективната реализация на целите на инвестиционната програма на Община Стара Загора е проектът „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт“. Параметрите по него възлизат на над 14.7 млн. лв., които отиват за разширяване и обновяване на надлеза по бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и изграждане на система от т. нар. интелигентни светофари, които ще улеснят трафика в областния град.

Наред с образователната и транспортна инфраструктура инвестиционната програма предвижда още проекти за изграждане на 69 нови социални жилища в сградата на бившата Метрология. Тази значима социална инициатива на местната власт е с европейско финансиране в размер малко над 3 млн. лв.,

Георги Симеонов оповести, че предстои реализацията на проект по обединяване на Професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“ с Професионалната гимназия по електротехника „Г. С. Раковски“. Някогашните техникуми ще бъдат събрани в сградата на вече закрития техникум по химия. Проектите, реализирани от Община Стара Загора, изпълняват заложените цели по приоритетни оси 1, 3 и 5. Във връзка с мащабните ремонтни дейности в града Симеонов разкри, че те са в напреднала фаза, поради което Община Стара Загора е заявила желание пред управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ да бъде изплатена междинна вноска в размер на малко над 10 млн. лв. В основанието за това искане от Общинската администрация са посочили, че фирмите-изпълнители са достигнали нужния капацитет от дейности, за да получат възвръщаемост на инвестицията. По повод заложените цели на инвестиционната програма на Община Стара Загора Симеонов отбеляза, че основната идея е да бъдат усвоени европейски средства за подобряване на публични обекти, а оттам и на градската среда. „Надяваме се, че догодина ще можем с европейско финансиране да успеем да реализираме и цялостно обновяване на Летния театър“, допълни директорът на Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“.

Живко ИВАНОВ