“БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА – АКТУАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 14.00 ЧАСА НА 21.3.2023 ГОДИНА

164101

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
21.3.2023 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 търговски пътник
 • 1 счетоводител
 • 1 оперативен счетоводител
 • 1 ветеринар
 • 1 инженер, производство
 • 1 инженер, електрообзавеждане
 • 1 инженер, конструктор
 • 2 технолог
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 50 служител, запитвания
 • 1 трудотерапевт
 • 1 технически изпълнител
 • 1 банков служител, касиер
 • 4 рецепционист, хотел
 • 4 камериерка, хотел
 • 1 тракторист
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 10 стругар
 • 20 шлосер
 • 20 заварчици
 • 20 настройчици на шприцмашини и сродни на тях
 • 20 машинни оператори
 • 5 монтьор, промишлено оборудване
 • 20 социални асистенти

РАБОТНИТЕ МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 21.3.2023 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

С национална информационна кампания „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!” Агенция по заетостта се обръща към неактивните на пазара на труда

С поредица от събития, обединени под слогана „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!”, Агенция по заетостта стартира национална информационна кампания за популяризиране възможностите на проект „Започвам работа” – Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Срещите, организирани в цялата страна, ще имат за цел да мотивират за активно поведение на пазара на труда икономически неактивните лица, независимо от тяхната възраст.

В рамките на дейностите по проекта експертите на Агенцията ще търсят нестандартни подходи, за да достигнат до потенциалните участници. Събитията ще бъдат насочени към стимулиране активността за търсене на работа и към информиране за разнообразните възможности за подкрепа за трудова реализация. Така хората, които не работят и не се обучават, ще могат да се запознаят с актуалните работни позиции в техните региони, както и с възможностите за обучение по професия или за придобиване на ключови умения. На прага на стартиращите пролетно-летни сезонни дейности в туризма, строителството, селското стопанство и т.н., те ще бъдат информирани как да се включат в краткосрочна или сезонна работа. Освен това на участниците в проекта ще се предоставя информация и за предлаганите от Агенцията по заетостта услуги за насърчаване на мобилността при търсене и започване на работа, стимулиране на предприемачеството и много други.

Организаторите на кампанията ще търсят контакт с работодатели, предлагащи свободни позиции, а също и с представители на местните общности, които имат обществен авторитет и могат да бъдат мотиватори за своите съграждани.

Така националната информационна кампания „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!” продължава действията на Агенцията по заетостта, насочени както към икономически неактивните лица в страната, така и към бизнеса, търсещ нов персонал.

В рамките на инициативата всички бюра по труда в страната ще проведат срещи през месец март. За  Бюрото по труда гр. Стара Загора ще се проведе на 22.03.2023 на адрес:  бул. Цар Симеон Велики 108 от 10:00 до 14:00ч.. При интерес, допълнителна информация ще бъде предоставяна и на място – в териториалните поделения на Агенция по заетостта.

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”

+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

21.3.2023 г.
гр. Стара Загора