Близо 170 са установените излезли от употреба МПС в Стара Загора

233

Четири автомобила, които са излезли от употреба, са принудително премахнати от междублокови пространства и общински паркинги в Стара Загора през изминалата година. Общо за периода излезлите от употреба стари возила са били 168. Това сочи справката на звено „Инспекторат“. Съставени са били 29 акта за установяване на административно нарушение. Доброволно собствениците на неупотребяваните по предназначение автомобили са премахнали 122 броя. Издадени са и 6 предписания.

Излезлите от употреба моторни превозни средства, които се намират върху общинска или държавна собственост и не са предадени доброволно от собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително до такъв. Площадката се намира в кв. „Индустриален“. Те може да бъдат потърсени в 3-месечен срок. Дейностите по третиране и оползотворяване са в изпълнение на Закона за управление на отпадъците и Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, уточняват от пресцентъра на Общината.

Сигнали за видимо изоставени автомобили може да бъдат подавани на денонощния Горещ телефон на Община Стара Загора – 0800 157 37, или по електронен път.

Община Стара Загора организира заедно с представители на сектор „Пътна полиция“ и фирмата, поддържаща площадката за разкомплектоване, регулярни проверки и мероприятия по репатриране на отговарящите на критериите МПС, допълват от пресцентъра.

(СН)