Бизнесът ще получи компенсации за два месеца в януарските си фактури

2160

Започва изпълнението на държавната програма за компенсация на бизнес клиенти за консумирана електроенергия за месеците декември 2021 г. и януари 2022 г., съобщиха днес от EVN България.

Фиксираната сума за компенсация за месец декември 2021 г. е от 128.98 лв. на един MWh (мегаватчас) без ДДС, а за месец януари 2022 г. – 141.21 лв. на MWh без ДДС.

Компенсациите ще бъдат включени във фактурите, които започват да излизат през февруари 2022 г. (б.р. за консумираната ел.енергия за януари).

Компенсаторният механизъм е на база количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, с фиксирана сума за подпомагане за съответния месец на потребление.

Размерът на компенсацията е изчислен като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ за съответния месец на потребление и базовата цена, но не повече от 30% от реалната борсова цена за месеца на потребление. В този смисъл програмата обхваща само клиенти, чиято цена е била над 30% от реалната цена на енергийната борса за съответния месец на потребление, уточняват от ЕVN.

(СН)