Ще ремонтират гимназия в Казанлък – наследник на първото училище в Източна Румелия

195

Община Казанлък е внесла за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерство на културата проектна документация, свързана с предстоящата реконструкция на Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – наследник на Казанлъшкото педагогическо училище, отворило врати на 7 ноември 1833 г.

Това е първата стъпка към реализирането на същинските ремонтни дейности за консервация на сградата, която има статут на местна културна ценност, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Инвестиционният проект във фаза работен е финансиран от Министерството на културата на стойност 35 0000 лв.

Предвидените строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи включват ремонт на покрива, фасади, ел. инсталации, ВиК и отоплителна инсталации, преустройство и топлоизолация на стените отвътре. Изпълнението им ще подобри условията за работа в сградата и ще съхрани една от архитектурните и исторически ценности на Казанлък.

Казанлъшкото педагогическо училище е първото в Източна Румелия, което създава армия от добре подготвени учители в цялата страна.

Първият директор на училището е бил Панайот П. Стойнов, завършил педагогическа школа във Виена. Сред първите учители са били Стефан Аврамов, също завършил педагогическото училище във Виена, старозагорецът Георги Байданов, Емануил Манолов, следвал 2 години пиано, флейта и хармония в Московската консерватория, който през 1886 г. полага основите на хоровото пеене и създава смесен хор.

(СН)