Шъ ни бъде ли???

949
Корицата на книгата

Отговор на този въпрос дава авторът на книгата Йордан Малджански, която ще бъде представена в Стара Загора на 19 септември от 18:00 часа в Народно читалище „Св. Климент Охридски“ в Стара Загора.

Йордан Малджански е роден на 9 декември 1951 г. в с Хайредин, област Враца. Средното си образование завършва в родното си село, а висшето – в Селскостопанска академия „Г. Димитров“ – София, специалност „Зоотехника“ като дипломант на акад. Цено Хинковски. Годините след дипломирането си е работил като зоотехник в ТКЗС и АПК, а от 1981 г. – в структурата на Селскостопанска академия като научен сътрудник в Опитната станция по говедовъдство и овцевъдство в Разград. Занимавал се основно с новите технологии на отглеждане в овцевъдството. Основният му научен принос е създадената през 1986 г. програма за информационно търсене и симулативна селекция при овцете за персонален компютър IBM. За тази разработка му е присъдена научната степен старши научен сътрудник II степен. През периода на демократичните промени се е занимавал с отглеждане на бройлери, свине, изкупуване на вълна и преработка на мляко.

Отговорът на въпроса – ще ни бъде ли, ще научат посетителите на презентацията на книгата в Стара Загора на 19 септември.

(СН)