Четири специалности в Тракийския университет са освободени от семестриални такси

61

Специалностите от професионално направление „Педагогика на обучението по…“ – „Педагогика на обучението по информационни технологии“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“, са освободени от семестриални такси за целия курс на обучение с решение на Министерски съвет, съобщиха от пресцентъра на Тракийски университет – Стара Загора.

Другите две специалности, които ще бъдат безплатни за студентите от ТрУ, са от професионално направление „Енергетика“ – „Топло- и газоснабдяване“ и „Индустриално инженерство“.

Постaнoвление No 137 на Министерски съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности е обнародвано в Държавен вестник на 30 юни. Чл. 2 от него гласи, че студентите по специалности от професионалните направления и по защитените специалности са освободени от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си.

(СН)