Форум в Стара Загора запозна земеделските стопани с възможностите за подпомагане и новите изисквания към тях

261
Участниците във форума

Втора национална кампания „Възможности за подкрепа на земеделските стопани – 2023“ се проведе навръх Международния празник на жената в Стара Загора. Десетки производители се включиха в събитието, организирано от СНЦ „Български фермерски съюз“. Те бяха запознати с възможностите за подпомагане на аграрния сектор, които новият програмен период и мерките по Националния план за възстановяване и устойчивост дават. Наред с това стопаните получиха информация и за изискванията, които ще бъдат въведени към тях съобразно новите европейски политики. Пред представителите на земеделския сектор в Старозагорско председателят на „Българския фермерски съюз“ Георги Стоянов посочи, че близкото бъдеще поставя пред производителите повече отговорности и цели, които следва да бъдат изпълнявани. Той подчерта в изложението си, че е крайно време подпомагането и политиките да бъдат съобразени с нуждите на стопаните, а не те да се напасват спрямо изискванията. Стоянов отбеляза сложната обстановка, в която родното селско стопанство се намира, обградено от серия от кризи. По думите му целият земеделски сектор в България има належаща нужда от цялостно преразглеждане и структуриране.

Дискусията беше разделена в няколко панела: „Очаквания към старта на Кампания 2023 – възможности и основни предизвикателства за агросектора“, „Възможности за подкрепа на агросектора чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България“, „Съвместимост на проектите с принципа за ненанасяне на значителни вреди“, както и „Таксономия – въглеродни кредити“. В срещата участие взе Аделина Томова – директор на Дирекция „Директни плащания“ към Министерството на земеделието.

В хода на дебатите председателят на СНЦ „Български фермерски съюз“ подчерта необходимостта от коопериране между стопаните, изтъквайки, че подобна практика от години дава положителни резултати в останалите страни от ЕС. Според него не е удачно държавата да фокусира вниманието си единствено върху отделни сектори в земеделието. По думите му осигуряването на пазари за реализация на продукцията у нас и в чужбина, високите разходи и липсата на перспектива са фундаменталните проблеми за родните производители в разгара на стопанската 2023 г.

„Българският фермерски съюз“ ще проведе още 16 разяснителни кампании в областни градове в страната. За краткото време от своето създаване организацията разполага със свои структури в София, Стара Загора, Смолян и Челопеч. Над 2000 са членовете на сдружението.

Живко ИВАНОВ