Ученически конкурс за късометражно кино обявяват в Стара Загора

101
Участниците в миналогодишния кинофестивал

Втори национален конкурс за късометражно игрално кино обявяват в Стара Загора. Ученическият кинофест ще се проведе през май и юни 2023 г. Организатори са Община Стара Загора, Международен младежки център и Център за подкрепа за личностно развити (ЦПРЛ) – Стара Загора.

Конкурсът има за цел да открие млади киноталанти и да даде възможност за представянето им пред компетентно жури и широка аудитория. Насочен е към ученици от 14 до 19 години, участващи в различните творчески школи, младежки центрове и центрове за личностно развитие, както и клубове към училища, читалища, неформални групи и други такива. Темата на конкурса е „Покажи ми…“

В състезателната програма могат да участват игрални филми от всички жанрове. Филми, съдържащи насилие, расизъм, етнически и религиозни провокации, както и такива с нецензурно съдържание, не се селектират.

Изпратените филми трябва да са с продължителност до 5:59 минути, включваща начални и финални надписи, като в тях бъдат упоменати – създателите на филма, институция, от името на която се явяват, работилите над филма, спомоществователи.

Филмът трябва да бъде във формат mp4, както и да бъде качен в Youtube като Unlisted видеа, до които ще има достъп само журито и създалият ги екип. Филмите могат да бъдат заснети с телефон, дрон, таблет, любителска или професионална камера.

Филмите трябва да са създадени през учебната 2022 – 2023 година и да не са участвали в други конкурси.

Екипите, създали филмите, трябва да бъдат съставени от ученици между 14 и 19 години. Лица извън посочената възрастова група могат да участват като актьори, но те няма да бъдат допуснати като кандидати за награди.

Компетентно жури, съставено от представители на сценични и визуални изкуства, ще селектира до 10 филма, които ще бъдат включени във фестивалната програма.

Селектираните филми ще се състезават за следните награди: най-добър филм, режисьор, най-добра актриса и актьор, най-добър сценарий, операторско майсторство, както и за най-добре представил се филм или индивидуален участник от Стара Загора.

Срокът за подаване на филмите е 1 май 2023 година. Получените след тази дата филми няма да се разглеждат.

Селектираните филми ще бъдат обявени до 10 май 2023 година.

Провеждането на фестивалната част и награждаването на победителите ще е на 16 юни 2023 година.

Непълнолетните участници следва да приложат декларации за съгласие от родители/права и т.н. С подаване на регистрация за участие в конкурса кандидатите се съгласяват организаторите да използват получените филми и/или части от тях с цел популяризиране на Ученически кинофест – Стара Загора.

Всички участващи екипи следва да се регистрират в Google формуляр https://forms.gle/DuE7DRKCGAmrVh5g9. Във формуляра има поле за споделяне на Youtube видео и линк към Google drive или друга платформа, от която може да бъде свалена конкурсната продукция.

Към формуляра следва да бъдат приложени подписани декларации от родителите на всички непълнолетни участници във филмовите продукции (актьори, режисьори, сценаристи и др.).

Селектираните филми и екипи ще получат грамота за участие. Наградените от официалното жури филми, индивидуални участници и екипи ще получават грамота и парични награди, а отличените с поощрителни награди – грамота и предметни награди.

(СН)