Учебните практики, изпити и олимпиади от днес вече са присъствено

502
Началникът на РУО - Стара Загора, Татяна Димитрова

От днес учебни практики, изпити, олимпиади и състезания, които не могат да се провеждат дистанционно, ще могат да протичат присъствено в училищата, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Това става след заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, издадена на 15 януари. Остава задължението за стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Това включва носене на предпазни маски, спазването на дистанция и недопускането на лица, които проявяват симптоми на остри респираторни заболявания.

От 18 януари е възможно и провеждането на практики и изпити по практики на студенти, специализанти и докторанти, държавни изпити и защита на дипломни работи.

Всички професионални училища в област Стара Загора, както и тези, в които има професионални паралелки, са заявили готовност да започнат реални практически занятия. Това заяви пред медията ни началникът на Регионалното управление на образованието – Стара Загора, Татяна Димитрова. Тя уточни, че от РУО са изпратили писма до съответните директори по повод провеждането на самите практики. Очаква се обратна информация за тяхното провеждане по места. Директорите трябва да информират РУО – Стара Загора, в случай на необходимост от промяна в седмичното разписание. Татяна Димитрова подчерта, че графиците се изготвят по такъв начин, че практическите занимания на даден преподавател да не съвпадат с онлайн обучението по общообразователните предмети.

Началникът на РУО – Стара Загора, посочи, че при провеждането на заложените по програма изпити трябва да бъде осигурена физическа дистанция между явяващите се и квесторите. „Допустимо е да има по един квестор“, отбеляза Татяна Димитрова. Тя коментира още, че се очаква най-сериозни трудности да изпитват професионалните гимназии, които са със специалности, свързани със заведения за хранене. „Въпреки това очакваме те да се справят, защото разполагат със свои работилници“, изрази надежда Татяна Димитрова.

Живко ИВАНОВ