Утре започват дейностите по проекта за ул. „Капитан Петко Войвода“ в Стара Загора

444

До 15 октомври се въвежда временна организация на движението в района

На 16 юни ще стартират дейностите по проекта за ремонт и разширение на ул. „Капитан Петко Войвода“, която е от първостепенно значение в уличната мрежа на Стара Загора.

Реновацията предвижда изграждане на четирилентов път с по две ленти за движение за всяка посока. Улицата е единствената връзка към промишлената зона в посока север – юг, без да се влиза към обособената централна градска част и досегашната й двулентова конструкция затруднява интензивния трафик. Освен това тя е граница между два големи старозагорски квартала – кв. „Три чучура-юг“ и кв. „Казански“, което допълнително натоварва трафика.

При реализиране на разширението на ул. „Капитан Петко Войвода“ ще бъде създаден паркинг, който ще обслужва нуждите на новоизградения „Руски пазар“. Проектът предвижда още изграждане на кръгово кръстовище при ул. „Христо Ботев“. Бъдещото развитие от изток на запад на ул. „Христо Ботев“ ще даде възможност за втора връзка на кв. „Три чучура-юг“ и централна градска част, без да се използва централният градски булевард „Цар Симеон Велики“.

Предвижда се още изграждането на велоалея, а пешеходното движение ще бъде решено с тротоари от източната и от западната страна на улицата.

Стойността на инвестицията е в размер на 1 802 365 лв., предоставяни от ФГР ЮГ и включва съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Предвид стартиращите строително-монтажни дейности и необходимостта от безопасното им изпълнение за времето от 16 юни до 15 октомври включително ще бъде спряно движението на личен, обществен, договориран транспорт и на МПС-та, извършващи транспорт за собствена сметка по ул. „Капитан Петко Войвода“ от о.т. 8204 до о.т. 8173, съобщиха от пресцентъра на Общината.

За цитирания период общественият транспорт (автобусни линии No 8 и No 3) ще се движи по обходен маршрут, както следва:

– По направление от кв. „Железник“: бул. „Цар Симеон Велики“ – ул. „Одринска епопея – бул. „Славянски“;

– По направление към кв. „Железник“: бул. „Славянски“ – ул. „Одринска епопея“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Димчо Стаев“ – бул. „Цар Симеон Велики“.

Спирки „Казански“, „XIII ОУ“ и „Христо Ботев“ (от северна страна) няма да обслужват двете автобусни линии. По обходните маршрути са обособени временни спирки.

Спирка „Одринска епопея“ ще обслужва автобусите, движещи се по направление от кв. „Железник“. От срещуположната страна на ул. „Одринска епопея“ се създава временна спирка за движещите се по посока към кв. „Железник“. Автобусите, преминаващи по бул. „Славянски“, ще спират в изградените уширения, на които са монтирани знаци, указващи автобусни спирки. Автобусите, преминаващи по бул. „Цар Симеон Велики“, ще спират на спирки „м-н Билла“, а движещите се по направление към кв. „Железник“, след спирка „Орфей“, ще спират на спирка „Чая“.

За периода се въвежда временна забрана за паркиране и престой по ул. „Одринска епопея“, в участъка от кръстовището с бул. „Цар Симеон Велики“ до кръстовището с бул. „Славянски“.

(СН)