УМБАЛ „Киркович“ отчете печалба от над 7.7 млн. лева

882

За четвърта поредна година най-голямата болница в Старозагорска област е с положителен финансов резултат

Най-голямата болница в Старозагорска област – УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора, реализира положителен финансов резултат за четвърта поредна година, съобщи пред журналисти днес изпълнителният директор проф. д-р Йовчо Йовчев при представянето на годишния отчет на дейността на лечебното заведение. Печалбата за 2021 г., след облагането с данъци, е 7.742 млн. лв. при 5.666 млн. лева за предходната година. Задълженията на болницата към доставчици към края на 2021 г. са в размер на 3.070 млн. лева, докато през 2020 г. те са възлизали на 7.259 млн. лева. Задълженията на здравното заведение към Община Стара Загора за местни данъци и такси са в размер на 1.845 млн. лева.

Проф. Йовчев уточни, че Университетската болница няма задължения към служители и осигурителни институции.

„Средната работна заплата през миналата година в Университетската болница е 2057.57 лева, като увеличението е с 48.79%. Средната работна заплата на лекарите е 3007 лева, на медицинските сестри – 2247 лева, на останалия персонал средните месечни възнаграждения са увеличени с 353 лева“ – добави проф. Йовчев.

Към настоящия момент в болницата работят общо 1002 души, при 896 в края на миналата година, тоест рискът от недостиг на персонал е минимален. Лекарите са 232-ма, медицинските сестри – 223, акушерките и лаборантите – 123.

За 2021 година е отчетено и увеличение на броя на лекуваните пациенти в УМБАЛ „Киркович“ – общо 23 949, при 22 000 души за предходната година.

Но докато през 2020 г. средната стойност за лечението на един болен e била 1239 лв., през 2021 г. е нараснала на 1647 лева. Най-чувствителното увеличение обаче е било в цената на ел.енергията. През миналата година болницата е платила 982 000 лева за ток, при 580 000 лева за 2020-а.

Пред медиите проф. Йовчев представи още информация за направени ремонти и внедрена нова апаратура. Със собствени средства УМБАЛ „Киркович“ е ремонтирала Клиниката по педиатрия, Терапевтичния корпус, както и Психиатричната клиника, а закупената апаратура със собствени средства е за над 650 000 лв.

На 17 юни ще се проведе Общо събрание на акционерите на Университетската болница в Стара Загора. Една от най-важните точки е вземането на решение за съдбата на бившата сграда на АГ комплекса в центъра на Стара Загора, която Общината иска, за да я превърне в модерен център за общинска доболнична помощ. Новата пазарна оценка на имота е 8.200 млн. лева без ДДС и досегашните намерения на мажоритарния акционер – държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването, бяха сградата да бъде продадена на търг. В края на миналата седмица обаче зам.-министърът на МЗ д-р Петър Грибнев е поел ангажимент пред кмета на Стара Загора Живко Тодоров, председателя на ОбС Мария Динева и народния представител Искра Михайлова, че представителят на държавата в Общото събрание ще гласува „против“ продажбата на сградата. Дали този ангажимент ще бъде изпълнен ще стане ясно в петък.

Материалът подготви:
Йовка НИКОЛОВА