Увеличават с 10% заплатите на всички общински служители в Казанлък

227
Участници в заседанието на общинския тристранен съвет в Община Казанлък

Медицинските сестри от детското здравеопазване в общината ще получават по 850 лв. на месечно

Месечното възнаграждение на медицинските сестри от детското здравеопазване на община Казанлък да бъде увеличено на 850 лв., а работните заплати на помощния персонал в детските ясли да станат 660 лв. Това споразумение е било постигнато в Общинския съвет за тристранно сътрудничество в Община Казанлък, който заседава в петък по проекта за Бюджет 2020 г.

В представения проектобюджет за новата година е заложено увеличение на работните заплати с 10 на сто на всички общински служители, във всички общински звена.

В заседанието на тристранния съвет са участвали кметът Галина Стоянова, новият зам.-кмет по финанси Драгомир Петков, председателите на местни синдикални структури Цветанка Пискова – КТ „Подкрепа“ и Николай Маринов – КНСБ, както и Ангел Скендеров – председател на Търговско-промишлена палата – Казанлък. Те са обсъдили още въпроси, свързани с трудовоосигурителните отношения, колективното трудово договаряне, заетостта и икономическата ситуация в региона.

Страните са се разбрали да преразгледат анализа на приходната част на бюджета към месец април 2020 г. и при запазване на числеността на децата в яслите, което е условие за ненамаление на целевата субсидия от държавата, да се постигне увеличението на 900 лв. по Отрасловото споразумение на синдикатите.

(СН)