Търговско-промишлена палата – Стара Загора, обнови ръководството си

665
Участници в Общото събрание на ТПП - Стара Загора

Търговско-промишлена палата – Стара Загора, проведе на 27 май 2021 г. Общо събрание на членовете на сдружението, на което бяха приети отчетът за дейността на Палатата за предходната година, докладът на Контролния съвет, насоките за дейността на работодателската организация за 2021 г. и бюджетът й за тази година. Председателят на Палатата Олег Стоилов представи подробно основните направления, по които се работи и постигнатото през 2020 г. Той акцентира на инициативите, които Палатата развива за подобряване на връзките на регионалния бизнес с фирми, организации и предприемачи от други държави. Като добри примери бяха цитирани двустранните връзки със страни от Европейския съюз, сътрудничеството с бизнеса от балканските държави, отношенията с фирми от Турция. През 2020 г. комуникациите с бизнеса и с различни бизнес организации от Турция са се активизирали и затова ТПП – Стара Загора, обособи конкретно направление „Турция“ с координатор Исмет Чавушоглу, собственик и управител на фирма „Елте Инженеринг“ ООД и дългогодишен член на Палатата, който има сериозни заслуги за успешното развитие на тези контакти.

През отчетната година ТПП – Стара Загора, е увеличила броя на своите проекти и на асоциираните членове, което също е критерий и оценка за успешно извършваните дейности. Този извод беше направен и при изказванията по време на обсъждането на отчетните документи и насоките за бъдещото развитие.

Общото събрание избра и членовете на новото ръководство на Палатата, които влизат в Управителния и в Контролния съвет. Членовете на УС остават 11, като съставът му беше обновен с трима нови души – това са Вени Петрова, Исмет Чавушоглу и Веселин Генев. В тричленния Контролен съвет бяха гласувани две промени в състава. Новите членове там са Огнян Тодоров и Йовчо Йовов, който досега беше член на УС.

След края на Общото събрание новото ръководство се събра на първото си заседание, на което беше решено Олег Стоилов да продължи да изпълнява длъжността на председател на Управителния съвет на ТПП – Стара Загора.

(СН)