Туристически район „Долината на розите“ вече има своя стратегия за развитие, лого и девиз

196

Едноцветно лого и девиз „Традиция и съвременност“ бяха единодушно одобрени по време на Общото събрание на Организация за управление на туристическия район (ОУТР) „Долината на розите“, което се проведе вчера онлайн. Участие в него взе служебният министър на туризма Стела Балтова, която подчерта, че да се даде тласък на съвременната форма за маркетиране на туристическите дестинации, каквато е ОУТР, е основен приоритет за тяхното ведомство.

Пред участниците във форума кметът на Казанлък Галина Стоянова, в качеството й на председател на Управителния съвет на организацията, представи маркетинговата стратегия на туристически район „Долината на розите“ 2021 – 2024, а именно – да създава възможности за взаимодействие между местната власт, бизнеса, НПО и други институции за цялостен маркетингов продукт в района. Стоянова съобщи, че предстои историческият паметник на Бузлуджа да бъде приобщен към визията за развитие на туризма в региона, тъй като вече има заповед на културния министър за статут на паметник на културата от национално значение.

По време на Общото събрание към туристическия район „Долината на розите“ се присъедини и Община Николаево след пълното съгласие на останалите членове от 19 общини. Така и тя ще участва на първото публично представяне на конкретните възможности за туризъм на ОУТР „Долината на розите“ през февруари месец 2022 година по време на Международното туристическо изложение „Ваканция и СПА“ в София.

От Министерството на туризма заявиха готовност за съдействие за представяне на конкретни проекти на базата на разработената и приета стратегия за идната година.

(СН)