Тракийски университет и УНСС подписаха спогодби за въвеждане на съвместни учебни програми

256
Служебният министър на образованието проф. Пенов, ректорът на ТрУ проф. д-р Добри Ярков и ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров след подписването на спогодбите

Споразумения за обучение на студенти по 5 търсени от бизнеса и кандидат-студентите съвместни учебни програми подписаха ректорите на Тракийски университет – Стара Загора, и УНСС – проф. Добри Ярков и проф. Димитър Димитров, в присъствието на министъра на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов.

Съгласно спогодбите двата университета ще си сътрудничат при разработването и въвеждането на съвместни учебни програми по няколко атрактивни специалности, като Тракийски университет ще бъде водеща обучаваща организация по бакалавърските програми „Киберсигурност и електронно управление“, „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“ и „Педагогика на обучението по икономика и информатика“, а УНСС – съответно по бакалавърската програма „Бизнес управление с отраслова специализация“ и магистърската програма „Администрация и управление на регионите“. Предвижда се обучението по съвместните програми да стартира още тази есен, с началото на новата учебна година. Всяко от обученията ще се извършва съгласно условията, графиците и разпоредбите на координиращото висше училище и ще се провежда на територията и на двете висши училища.

„За мен е чест да съм тук и да подпишем официално тези споразумения. Моето вътрешно убеждение е, че ние не трябва да бъдем в конкуренция, а в партньорство и сътрудничество. Днешното споразумение е продължение на нашия общ проект по модернизация, с който стартирахме приема на магистри по наши общи специалности. С този документ се поставя началото на успешно партньорство между университети в България и аз гарантирам, че това, което зависи от мен, ще бъде 100 процента изпълнено“, заяви ректорът на Тракийски университет проф. д-р Добри Ярков.

„Споразумението между нашите университети поставя началото на едно качествено ново обучение за нашите студенти и за студентите на Тракийския университет“, отбеляза проф. д-р Димитър Димитров.

Възможността за подобен вид сътрудничество между българските висши учебни заведения бе въведена с промени в Закона за висшето образование през юли 2022 г. Служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов изрази надежда, че и други висши училища също ще видят предимствата на тези споразумения и на кооперирането.

(СН)