Тракийският университет отваря врати за наука и изкуство в Европейската нощ на учените

67
Плакат и корица на събитието: Йоанна Виденова (студент в IV курс, специалност ПОИИГД) и доц. д-р Ани Златева

На 30 септември ще се проведе Европейска нощ на учените – инициатива с дългогодишна история и традиции за Тракийския университет. Проектът включва дейности, с които да се насърчава интересът на младите хора (ученици, студенти, учени) и педагози към STEAM и изследователска кариера, подхранване на нова култура на творчество, научно любопитство, иновативен дух и отговорност към опазването на околната среда, както и повишаване на обществената готовност да се ангажира с гражданската наука, отворена наука и отворени иновации и дейности.

Програмата включва:

10:00 – 14:00 часа: Отворени врати – STEM център (ДИПКУ);

14:00 – 18:00 часа: Отворени врати – Ректорат;

14:00 – 16:00 часа: Отворени врати на лаборатории в Тракийски университет;

15:00 часа: Представяне на иновативни дейности и научни достижения в ТрУ; Форум на университета;

16:00 – 17:00 часа: Официално откриване и награждаване на победителите в конкурсите, ТрУ – Форум;

14:30 – 18:00 часа: Отворени врати на музеите на Тракийски университет; Музей на коня, Анатомичен музей (ВМФ), Музей на ветеринарното дело, Музей на Аграрния факултет;

16:30 – 18:00 часа: Презентации на научни проекти и дейности в ТрУ, Заседателна зала;

18:00 часа: Музикална и артистична програма; ТрУ – Форум.

Входът е свободен.

Университетът предоставя безплатен транспорт с автобуси от Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и от Педагогическия факултет до Ректората от 16:00 часа.

Проект „Европейска нощ на учените К-Трио 2022-23“ (101061564 – K-TRIO) се изпълнява от Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при ТрУ. Той е финансиран по програма „Хоризонт Европа“ на Европейската комисия.

(СН)