Тракийският университет и Медицински университет – Плевен, подписаха споразумение за сътрудничество

178

Ректорите на Тракийски университет – Стара Загора, и Медицински университет – Плевен, проф. Добри Ярков и проф. Добромир Димитров, подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между двете висши учебни заведения. Проф. Димитров, придружаван от своя екип, посети Тракийския университет за официалното подписване на спогодбата. От страна на домакините на срещата присъстваха ректорското ръководство на старозагорската Алма-матер начело с проф. Ярков, както и деканите на Медицински и Ветеринарномедицински факултети – доц. Ананиев и проф. Стоянчев.

Съгласно споразумението двата университета ще обединят усилията си за създаване на оптимални условия за ефективно използване на ресурсите и потенциала си в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност, както и по отношение на проучване и споделяне на опит и добри практики с цел осигуряване на качествено висше образование. „Времето на академичното разделение приключи. Дойде моментът на консолидирането в името на бъдещето“, заяви проф. Димитров по време на срещата.

Основните сфери на сътрудничество, за които се споразумяха двата университета, са разработване на съвместни програми за обучение, сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите, както и провеждането на теоретични и практически форми на подготовка, развитие на системата за управление на учебната и научно-изследователската дейност, съвместни предложения в посока подобряване на нормативната база в образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност. Споразумението предвижда още и методическа и практическа помощ при разработване и внедряване на нови форми на обучение, създаване на условия за мобилност на студенти и преподаватели, изграждане на съвместни научно-изследователски екипи с цел изпълнение на проекти за научни изследвания, технологични разработки и изпитания, съвместна организация на симпозиуми, конференции, семинари, кръгли маси и др.

„Бъдещето е в партньорството и кооперирането. Верният път е този на обединението – нека бъдем пътеводна светлина и модел за подражание за останалите колеги в образователната система. Вярвам, че това е ключът на успеха“, заяви проф. Ярков при официалното подписване на споразумението.

В рамките на посещението гостите разгледаха новоизградения Академичен информационен център – бъдещия „дигитален дом“ на възпитаниците на Тракийски университет и Научния център по аквапоника, който впечатли гостуващите с модерния метод за иновативно отглеждане на риба и растения. Официалната визита приключи с посещение на уникалния „Музей на коня и конния спорт“, съхранил изключително ценни експонати от Третото българско царство.

(СН)