Тракийският университет е домакин и съорганизатор на международна конференция

183
Проф. Даниел Вълчев ще е един от лекторите на конференцията

От 22 до 24 юни в хотел „Калиста“ на Старозагорски минерални бани ще се проведе Международна научна конференция „Мултидисциплинарен подход за осигуряване нормалното функциониране на здравните и обществени системи при пандемични вълни“. Организатори, освен Тракийският университет и неговият Медицински колеж, са още ПУ „Св. Паисий Хилендарски“, Министерството на образованието и науката, Covid-19 Лаборатория за социални изследвания, Асоциацията на младите учени.

Пленарният доклад с провокативното заглавие „Ковид-19 и либералната демокрация – кое от тях си отива?“, предполагащо оживена дискусия, ще бъде изнесен от проф. д-р Даниел Вълчев, декан на юридическия факултет на Софийския университет, министър на образованието и науката в периода 2005 – 2009 година.

Официалното откриване на конференцията ще се състои на 23 юни от 9:30 часа в хотел „Калиста“ с приветствие от ректора на Тракийски университет – Стара Загора, доц. д-р Добри Ярков.

В конференцията с доклади и постери ще се представят още ТрУ, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“, Медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Плевен, както и Медицинският институт на МВР – София, Университетът по хранителни технологии – Пловдив, Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Университетът по телекомуникации и пощи, София, Институтите по физикохимия и микробиология при БАН, Университетът в гр. Йоанина, Гърция.

(СН)