ТЕЦ „AES Гълъбово“ навърши 11 години от пускането си в експлоатация

403

През този период най-модерната въглищна централа произведе близо 33 250 Гвтч. надеждна електроенергия за българските потребители

През юни ТЕЦ „AES Гълъбово“ отбелязва 11 години от пускането си в експлоатация. От старта си до днес най-модерната въглищна централа в България произведе близо 33 250 Гвтч. надеждна електроенергия за българските потребители. Генерираното от ТЕЦ „AES Гълъбово“ за 11 години количество електроенергия се равнява приблизително на цялото потребление на България за една година. Или приблизително е равно на двугодишното потребление на всички български домакинства.

За 11 години работа 690-мегаватовата мощност използва над 56.3 милиона тона лигнитни въглища. ТЕЦ „AES Гълъбово“ работи само с български въглища, добити в държавното „Мини Марица-изток“ ЕАД. Използването на местен енергиен ресурс гарантира не само енергийната независимост на страната, но и работни места за хиляди миньори.

ТЕЦ „AES Гълъбово“ е най-високотехнологичната въглищна централа в страната и освен със своето електропроизводство играе ключова роля по отношение на редица системни услуги за диспечиране на националната мрежа, които предоставя на ЕСО, припомнят от централата.

Опазването на околната среда е сред топ приоритетите на AES България. Затова централата е проектирана така, че не може да произвежда електричество без работеща сероочистваща инсталация. А непрекъснатата работа на сероочистващата инсталация гарантира по-чист въздух и отговорно отношение към природата. От пускането си в експлоатация до днес ТЕЦ „AES Гълъбово“ достигна ефективност на сероочистващата инсталация над 97.5%.

„През тези 11 години ТЕЦ „AES Гълъбово“ не спира да доказва своята изключително важна роля за енергийната сигурност, но и за енергийната независимост на България“, коментира Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България. Той отбеляза още, че „ТЕЦ „AES Гълъбово“ не е само отговорен инвеститор и надежден работодател. Централата е и партньор на местната и централна власт, както и на местната общност, в която работи, чрез своята мащабна корпоративна социална програма, с която подпомага различни проекти и инициативи в полза на хората от Гълъбово и региона“.

(СН)