ТЕЦ AES Гълъбово навършва 10 години от старта на търговската си експлоатация

381

За този период най-модерната въглищна централа у нас произведе над 30 000 000 MWh надеждна електроенергия за България

Най-модерната въглищна централа в България – ТЕЦ AES Гълъбово, отбелязва днес 10 години от началото на търговската си експлоатация. Повече от 30 000 000 MWh надеждна електроенергия за България произведе от старта на своята работа централата. Произведената за периода електроенергия се равнява приблизително на потреблението на всички домакинства в България за 2 години. Това показва анализът на производствените резултати на най-високотехнологичната въглищна централа в България, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

През тези 10 години ТЕЦ AES Гълъбово многократно е доказвала своето ключово значение за осигуряване на електроенергийните доставки в страната. В редица ситуации най-маневрената въглищна централа у нас е изигравала и своята критична роля за запазване енергийната сигурност на националната електроенергийна мрежа.

Инвестицията в ТЕЦ AES Гълъбово, която е единствената новопостроена централа през последните 40 години в България, възлиза на над 2.6 млрд. лева. Централата осигурява работни места на близо 4500 души – пряко и непряко ангажирани с дейността й. Внесените за този период данъци, такси и осигуровки в Държавния бюджет и местните хазни възлиза на около 800 млн. лева. ТЕЦ AES Гълъбово реализира и мащабна програма за корпоративна социална отговорност (КСО), като подкрепя значими за местната общност проекти в областта на образованието, здравеопазването, спорта и развитието на младежта, инфраструктурата. Бюджетът на централата за КСО през тези 10 години възлиза на над 14 млн. лева.

Със своята 690-мегаватова мощност ТЕЦ AES Гълъбово осигурява не само електроенергия за задоволяване на потреблението, но и предоставя редица системни услуги за диспечиране на мрежата. Централата допринася България да покрие изискванията на Европейската организация на операторите на електроенергийни мрежи ENTSO-E от резерв за първично регулиране. ТЕЦ AES Гълъбово работи само с български лигнитни въглища, добити в държавните „Мини Марица-изток“, като годишно използва около 5 млн. тона, гарантирайки трудова заетост за хиляди миньори, както и енергийната независимост на България.

В резултат на отговорното отношение към околната среда и внедрените модерни технологии централата достига средногодишна ефективност на сероочистващата инсталация над 97%. ТЕЦ AES Гълъбово е проектирана така, че да не може да произвежда електричество без работещата сероочистваща инсталация. Непрекъснатата работа на сероочистващата инсталация гарантира по-чист въздух и опазване на околната среда.

(СН)