„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е с почетен плакет за подкрепата си към младите еколози от Аграрен университет – Пловдив

217

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД получи почетен плакет за подкрепата си към младите еколози от Аграрен университет – Пловдив. На специална церемония по случай 40-годишнината на факултет „Растителна защита и агроекология“ отличието бе връчено от декана проф. д-р Вили Харизанова. Отбелязано беше ползотворното сътрудничество между централата и университета по отношение на важността от провеждането в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД на теренна практика от студентите от специалност „Екология и опазване на околната среда“ към факултета.

От 2016 г. насам „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е предпочитано място за възпитаниците на Аграрен университет – Пловдив, да придобиват практични знания. На територията на най-голямата топлоелектрическа централа в България студентите получават възможността да се запознаят с начините на функциониране на различните съоръжения, свързани с опазването на околната среда, както и с проследяването на различни процеси, касаещи безопасното производство на електроенергия.

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД винаги е подкрепяла образователния процес в страната и ще продължи да подпомага студентите в тяхното професионално израстване, заявиха от енергийното дружество.

(СН)