ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 13% от ел.енергията в страната от началото на извънредно положение

60

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 13% от цялата произведена електроенергия в страната за периода 13 – 31 март 2020 г. Централата продължава да работи надеждно и да допринася за гарантирането на сигурността и стабилността на енергийната система в този труден за индустрията и битовите потребители момент, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

С оглед на заплахата от COVID-19 „КонтурГлобал Марица Изток 3“ въведе строги мерки за сигурност, които се спазват от всички служители, които продължават своята работа на територията на електроцентралата. Сред мерките са постоянна дезинфекция, раздаване на лични предпазни средства за служителите, ограничения за достъп на външни лица и осигуряване на безопасно физическо разстояние.

„Благодарение на усилията, постоянството и креативността на нашите служители и колеги в комплекса „Марица изток“ централата работи надеждно и в условията на обявеното извънредно положение и допринася за стабилността на електроенергийната система на страната. Тяхната всеотдайност, мотивация и дисциплина са впечатляващи и вдъхват спокойствие и увереност, че ще се справим в тези времена на изпитания за цялото общество“, заяви Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Първата ТЕЦ на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда, използва за суровина единствено въглищата, добити от „Мини Марица-изток“ и варовик, доставян от български кариери. Произведеният от пречиствателните съоръжения на електроцентралата гипс се използва като основна суровина в други предприятия, произвеждащи строителни материали.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е и сред малкото централи в българската електроенергийна система, които могат да променят режима си на работа от минимална на максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази мобилност е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийна система, особено в ситуация на извънредно положение.

(СН)